OFERTA ZAJĘĆ

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem w roku szkolnym oferuje darmowe zajęcia świetlicowe, w tym zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i tematyczne dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży szkolnej w godzinach od 9:00 do 16:30 (bez wyżywienia). Oprócz zajęć GOK oferuje m.in. kawiarenkę internetową, gry planszowe i piłkarzyki. Zabawy i zajęcia będą prowadzone przez pracowników GOK.

W poszczególnych dniach oferujemy zajęcia tematyczne dla grup wiekowych:

 

Zajęcia tematyczne Godziny zajęć Grupa wiekowa
PONIEDZIAŁEK
Plastyczne 13:30 – 15:30 wszystkie grupy wiekowe
Język angielski 15:15 – 16:00 gimnazjum i szk. średnia
Język angielski 16:15 – 17:00 dorośli (początkujący)
Grupa „FRESH DANCE” 15:00 – 16:00
Gimnastyka usprawniająca na mega piłkach 17:30 – 18:20 od 16 roku życia
WTOREK
Plastyczne – świetlicowe 12:30 – 13:00 kl. I – VI
Plastyczne 14:30 – 15:20 kl. I – III
Taneczne 14:30 – 15:30 gimnazjum i szk. średnia
Taneczne 15:30 – 16:20 kl. I – III
ŚRODA
Plastyczne 13:30 – 16:30 wszystkie grupy wiekowe
Plastyczne 14:30 – 15:30 kl. IV – VI
Grupa „FRESH DANCE” 14:30 – 15:30
Język angielski 14:30 – 15:15 kl. I – III
Język angielski 15:30 – 16:15 kl. IV – VI
Język angielski 16:20 – 17:10 dorośli (kontynuacja)
FITNESS STEP+TBC 17:30 – 18:20 od 16 roku życia
CZWARTEK
Plastyczne – świetlicowe 12:30 – 13:00 kl. I – VI
Plastyczne 14:00 – 14:50 przedszkolaki
Taneczne 15:00 – 15:50 przedszkolaki
Taneczne 16:00 – 16:50 kl. IV – VI
PIĄTEK
Plastyczne – świetlicowe 12:30 – 13:00 kl. I – VI
Aerobik 17:30 – 18:20 od 16 roku życia
Stretching (zajęcia relaksacyjno-rozciągające) 18:30 – 19:20 od 16 roku życia

PRZEDSZKOLAKI:
– czwartek: 14:00 – 14:50 zajęcia plastyczne
15:00 – 15:50 zajęcia taneczne

KLASY I – III:
– wtorek: 14:30 – 15:20 zajęcia plastyczne
15:30 – 16:20 zajęcia taneczne
– środa: 14:30 – 15:15 język angielski

KLASY IV – VI:
– środa: 13:30 – 16:30 zajęcia plastyczne – wszystkie grupy wiekowe
– środa: 14:30 – 15:30 zajęcia plastyczne
– środa: 15:30 – 16:15 język angielski
– czwartek: 16:00 – 16:50 zajęcia taneczne

GIMNAZJUM I SZKOŁA ŚREDNIA:
– poniedziałek: 15:15 – 16:00 język angielski
– wtorek: 14:30 – 15:30 zajęcia taneczne

„FRESH DANCE”:
– poniedziałek: 15:00 – 16:00
– środa: 14:30 – 15:30

DOROŚLI:
– poniedziałek: 16:15 – 17:00 język angielski (początkujący)
17:30 – 18:20 gimnastyka usprawniająca na mega piłkach
– środa: 16:20 – 17:10 język angielski (kontynuacja)
17:00 – 18:20 FITNESS STEP+TBC
– piątek:17:30 – 18:20 Aerobik
18:30 – 19:20 Stretching (zajęcia relaksacyjno-rozciągające)

WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE: kl. 0 – VI
– poniedziałek: 13:30 – 15:30 plastyczne
– wtorek: 12:30 – 13:00 plastyczne – świetlicowe
– środa: 13:30 – 16:30 plastyczne
– czwartek: 12:30 – 13:00 plastyczne – świetlicowe
– piątek: 12:30 – 13:00 plastyczne – świetlicowe

Historia GOK

Budynek po byłej spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wysokiem Samorząd Gminy Zamość zamienił na nowoczesny Ośrodek Kultury. Inwestycja została zrealizowana dzięki unijnemu dofinansowaniu.
Samorząd Gminy Zamość od dłuższego czasu zastanawiał się, co zrobić z zaniedbanym i nie wykorzystywanym od wielu lat obiektem położonym w centrum Wysokiego. Pierwsze konkretne kroki podjęto w 2005 roku. Wówczas gmina opracowała projekt modernizacji budynku i pozyskano niezbędne pozwolenia.
Dwukrotnie w roku 2008 i 2009 składano wnioski w konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 o dofinansowanie planowanej inwestycji środkami Unii Europejskiej. Podjęte wówczas działania przyniosły pozytywne skutki i w 2013 roku decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego Gmina Zamość otrzymała na ten cel dofinansowanie.
We wrześniu 2013 r. Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość podpisał z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę na dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja budynku na Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury w miejscowości Wysokie”.
Dzięki unijnym i gminnym funduszom budynek został kompleksowo zaadaptowany na potrzeby nowoczesnej siedziby instytucji kultury.
Na parterze zostały ulokowane dwie sale mieszczące księgozbiór, czytelnie wyposażone w stanowiska komputerowe, pokój socjalny, dwa biura, oraz toalety przystosowane również dla osób niepełnosprawnych.
Na piętrze znajduje się sala widowiskowa, wyposażona w profesjonalny sprzęt audio-wizualny oraz pracownia komputerową. Obok miejsca na garderobę, szatnię oraz pomieszczenie socjalne.
Budynek został wyposażony w systemy poprawiające bezpieczeństwo instytucji i ich użytkowników m.in. stały monitoring oraz czujniki gazu i dymu. Przy ośrodku kultury oraz filii biblioteki zlokalizowano również brukowany parking na sześć samochodów, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość inwestycji: 2 105 455,83 zł

100%

Unijne dofinansowanie: 1 694 285,11 zł

80%
Całkowita wartość inwestycji po zakończeniu robót budowlanych wyniosła 2 105 455,83 zł, z czego kwota 1 694 285,11 zł to unijne dofinansowanie.
Odbiór techniczny obiektu z udziałem przedstawicieli Samorządu Gminy Zamość, wykonawcy robót budowlanych oraz inspektorów nadzoru odbył się 28 maja 2015 roku.

Lokalizacja