OGŁOSZENIE
aktualizacja na dzień 2.04.2020

WSTRZYMUJE SIĘ DO ODWOŁANIA REALIZACJĘ OFERTY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY GMINY ZAMOŚĆ, POWIĄZANEJ Z ORGANIZACJĄ ZGROMADZEŃ

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce (Rozporządzenie Ministra Zdrowia – Dz.U. RP z dn. 20.03.2020 r., Poz. 491) wprowadzono do odwołania na obszarze całego kraju całkowity zakaz prowadzenia działalności m.in. ośrodków i instytucji kultury oraz bibliotek, polegającej na zbiorowych formach kultury i rozrywki. Jednocześnie dozwolone jest podejmowanie bezpiecznych czynności niezbędnych dla podtrzymania ciągłości działania placówki. W związku z tym,

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem (dalej w skrócie: GOKGZ) zawiesza realizację oferty wg wyszczególnionych wytycznych:

  • odwołuje się wydarzenia kulturalne z udziałem publiczności w pomieszczeniach i w plenerze, organizowane lub współorganizowane przez GOKGZ na terenie Gminy,
  • odwołuje się realizację całej oferty kulturalno-oświatowej (zajęciowej i świetlicowej), prowadzonej przez pracowników GOKGZ, polegającej na zbiorowych formach kultury i rozrywki, zakładających możliwość bezpośredniego kontaktu, na rzecz produkcji i emisji internetowych materiałów w ramach akcji #zostanwdomu,
  • odwołuje się udostępnianie Regionalnej Izby Pamięci Gminy Zamość w Wysokiem do zwiedzania i organizacji zgromadzeń,
  • odwołuje się dyżury Animatorów z GOKGZ i Opiekunów świetlic, ustalone wcześniej w harmonogramie udostępniania gminnych świetlic,
  • odwołuje się zajęcia ruchowo-taneczne, organizowane przez GOKGZ na terenie Gminy, zarówno w świetlicach, jak i pomieszczeniach szkolnych, na rzecz produkcji i emisji w internecie filmów instruktarzowych w ramach akcji #zostanwdomu,
  • odwołuje się próby zespołów śpiewaczych, orkiestry dętej i innych grup artystycznych, prowadzonych przez GOKGZ,
  • odwołuje się udostępnianie gminnego obiektu sportowego Moje Boisko „Orlik 2012” w Żdanowie.

Tel. informacyjny nt. w/w decyzji – GOKGZ w Wysokiem: 519 386 528

 

 


 

OGŁOSZENIE nt. filii BIBLIOTEKI w obiekcie GOKGZ w Wysokiem

Zawiesza się realizację oferty Biblioteki Publicznej Gminy Zamość Filia w GOKGZ w Wysokiem do odwołania.
Tel. informacyjny nt. funkcjonowania Biblioteki i filii na terenie Gminy: (84)616 65 64

Historia GOK

Budynek po byłej spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wysokiem Samorząd Gminy Zamość zamienił na nowoczesny Ośrodek Kultury. Inwestycja została zrealizowana dzięki unijnemu dofinansowaniu.
Samorząd Gminy Zamość od dłuższego czasu zastanawiał się, co zrobić z zaniedbanym i nie wykorzystywanym od wielu lat obiektem położonym w centrum Wysokiego. Pierwsze konkretne kroki podjęto w 2005 roku. Wówczas gmina opracowała projekt modernizacji budynku i pozyskano niezbędne pozwolenia.
Dwukrotnie w roku 2008 i 2009 składano wnioski w konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 o dofinansowanie planowanej inwestycji środkami Unii Europejskiej. Podjęte wówczas działania przyniosły pozytywne skutki i w 2013 roku decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego Gmina Zamość otrzymała na ten cel dofinansowanie.
We wrześniu 2013 r. Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość podpisał z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę na dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja budynku na Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury w miejscowości Wysokie”.
Dzięki unijnym i gminnym funduszom budynek został kompleksowo zaadaptowany na potrzeby nowoczesnej siedziby instytucji kultury.
Na parterze zostały ulokowane dwie sale mieszczące księgozbiór, czytelnie wyposażone w stanowiska komputerowe, pokój socjalny, dwa biura, oraz toalety przystosowane również dla osób niepełnosprawnych.
Na piętrze znajduje się sala widowiskowa, wyposażona w profesjonalny sprzęt audio-wizualny oraz pracownia komputerową. Obok miejsca na garderobę, szatnię oraz pomieszczenie socjalne.
Budynek został wyposażony w systemy poprawiające bezpieczeństwo instytucji i ich użytkowników m.in. stały monitoring oraz czujniki gazu i dymu. Przy ośrodku kultury oraz filii biblioteki zlokalizowano również brukowany parking na sześć samochodów, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość inwestycji: 2 105 455,83 zł

100%

Unijne dofinansowanie: 1 694 285,11 zł

80%
Całkowita wartość inwestycji po zakończeniu robót budowlanych wyniosła 2 105 455,83 zł, z czego kwota 1 694 285,11 zł to unijne dofinansowanie.
Odbiór techniczny obiektu z udziałem przedstawicieli Samorządu Gminy Zamość, wykonawcy robót budowlanych oraz inspektorów nadzoru odbył się 28 maja 2015 roku.
Skip to content