OFERTA ZAJĘĆ

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem prowadzi zapisy na zajęcia w roku szkolnym 2018/2019

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem w roku szkolnym 2018/2019 prowadzi zapisy na zajęcia plastyczne, taneczne, ruchowe, nauki języka angielskiego, teatralne, muzyczne oraz zajęcia świetlicowe dla dzieci dojeżdżających. Zajęcia świetlicowe będą odbywały się w godz. 12:20 – 13:05. Zajęcia stacjonarne tematyczne, popołudniowe będą odbywały się w godz. 14:00 – 18:20.
Oprócz zajęć GOK oferuje m.in. kawiarenkę internetową, tenis stołowy, gry planszowe i piłkarzyki.

W poszczególnych dniach oferujemy zajęcia tematyczne dla grup wiekowych:

Zajęcia tematyczne Godziny zajęć Grupa wiekowa
PONIEDZIAŁEK
Zajęcia świetlicowe: 12:30 – 14:00 dzieci i młodzież
Tenis stołowy/piłkarzyki
Język angielski 15:15 – 16:00 kl. VII – VIII
Język angielski 16:15 – 17:00 dorośli (początkujący)
Grupa „FRESH DANCE” 14:15 – 15:15 grupa zaawansowana
FITNESS STEP+TBC 17:00 – 17:50 od 16 roku życia
Stretching (zajęcia relaksacyjno-rozciągające) 17:55 – 18:35 od 16 roku życia
WTOREK
Zajęcia świetlicowe 12:30 – 13:00 dzieci i młodzież
Tenis stołowy/piłkarzyki 13:00 – 15:50 dzieci i młodzież
Plastyczne 15:00 – 15:50 kl. I – III
Taneczne 16:00 – 16:50 kl. I – IV (grupa średniozaawansowana)
ŚRODA
Zajęcia świetlicowe 12:30 – 13:00 dzieci i młodzież
Tenis stołowy/piłkarzyki 13:00 – 14:20 dzieci i młodzież
Plastyczne 14:00 – 15:00 kl. IV – VI
Język angielski 14:30 – 15:15 kl. I – III
Język angielski 15:30 – 16:15 kl. IV – VI
Język angielski 16:20 – 17:10 dorośli (kontynuacja)
Grupa „FRESH DANCE” 14:15 – 15:15 grupa zaawansowana
Taneczne 15:30 – 16:30 przedszkolaki
Gimnastyka usprawniająca na mega piłkach 17:00 – 18:20 od 16 roku życia
CZWARTEK
Zajęcia świetlicowe 12:30 – 13:00 dzieci i młodzież
Tenis stołowy/piłkarzyki 13:00 – 14:50 dzieci i młodzież
Plastyczne 14:00 – 15:00 przedszkolaki
Zajęcia muzyczne 15:30 – 16:30 dzieci i młodzież
PIĄTEK
Zajęcia świetlicowe 12:20 – 13:00 dzieci i młodzież
Tenis stołowy/piłkarzyki 13:00 – 14:50 dzieci i młodzież
Plastyczne 14:00 – 15:00 dzieci i młodzież
Zajęcia muzyczne 16:30 – 17:30 dzieci i młodzież

Historia GOK

Budynek po byłej spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wysokiem Samorząd Gminy Zamość zamienił na nowoczesny Ośrodek Kultury. Inwestycja została zrealizowana dzięki unijnemu dofinansowaniu.
Samorząd Gminy Zamość od dłuższego czasu zastanawiał się, co zrobić z zaniedbanym i nie wykorzystywanym od wielu lat obiektem położonym w centrum Wysokiego. Pierwsze konkretne kroki podjęto w 2005 roku. Wówczas gmina opracowała projekt modernizacji budynku i pozyskano niezbędne pozwolenia.
Dwukrotnie w roku 2008 i 2009 składano wnioski w konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 o dofinansowanie planowanej inwestycji środkami Unii Europejskiej. Podjęte wówczas działania przyniosły pozytywne skutki i w 2013 roku decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego Gmina Zamość otrzymała na ten cel dofinansowanie.
We wrześniu 2013 r. Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość podpisał z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę na dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja budynku na Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury w miejscowości Wysokie”.
Dzięki unijnym i gminnym funduszom budynek został kompleksowo zaadaptowany na potrzeby nowoczesnej siedziby instytucji kultury.
Na parterze zostały ulokowane dwie sale mieszczące księgozbiór, czytelnie wyposażone w stanowiska komputerowe, pokój socjalny, dwa biura, oraz toalety przystosowane również dla osób niepełnosprawnych.
Na piętrze znajduje się sala widowiskowa, wyposażona w profesjonalny sprzęt audio-wizualny oraz pracownia komputerową. Obok miejsca na garderobę, szatnię oraz pomieszczenie socjalne.
Budynek został wyposażony w systemy poprawiające bezpieczeństwo instytucji i ich użytkowników m.in. stały monitoring oraz czujniki gazu i dymu. Przy ośrodku kultury oraz filii biblioteki zlokalizowano również brukowany parking na sześć samochodów, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość inwestycji: 2 105 455,83 zł

100%

Unijne dofinansowanie: 1 694 285,11 zł

80%
Całkowita wartość inwestycji po zakończeniu robót budowlanych wyniosła 2 105 455,83 zł, z czego kwota 1 694 285,11 zł to unijne dofinansowanie.
Odbiór techniczny obiektu z udziałem przedstawicieli Samorządu Gminy Zamość, wykonawcy robót budowlanych oraz inspektorów nadzoru odbył się 28 maja 2015 roku.

Lokalizacja