Wspólne kolędowanie w Sitańcu

Spotkanie zatytułowane „Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą” odbyło się w niedzielę, 10 stycznia 2016 r., w świetlicy wiejskiej w Sitańcu. Otworzyła je Joanna Bekier sołtys sołectwa Sitaniec, witając wszystkich przybyłych gości oraz mieszkańców Sitańca i okolicznych sołectw. Głównym punktem spotkania był koncert kolęd w wykonaniu chóru Sitanianie, pod kierunkiem artystycznym Ireny Dużyńskiej i przy akompaniamencie Tadeusza Flora. Na wstępie wszyscy uczestnicy wraz z członkami chóru zaśpiewali kolędę „Bóg się rodzi”. Występowi chóru towarzyszyła część artystyczna w wykonaniu uczennic Zespołu Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu: Gabrieli Nadolskiej, Aleksandry Grosman i Gabrieli Paul. Jako soliści chóru wystąpili: Maria Pośnik i Zdzisław Dymański. Swój wiersz o tematyce świątecznej zaprezentował Henryk Łukaszczuk radny Rady Gminy Zamość i sołtys sołectwa Sitaniec Wolica.
W trakcie spotkania wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z działalnością chóru Sitanianie, przedstawioną w pamiątkowej kronice, jak również umieścić w niej okolicznościowy wpis.
Organizatorami spotkania byli: Samorząd Gminy Zamość, Sołtysi i Rady Sołeckie sołectw Sitaniec i Sitaniec Kolonia, Chór Sitanianie, Zespół Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu, Ochotnicza Straż Pożarna w Sitańcu, Koło Gospodyń Wiejskich w Sitańcu, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem.

Aleksandra Siołek

Skip to content