Każda kropla jest ważna

„Każda kropla jest ważna”- pod takim hasłem odbyła się 5 czerwca br. w Wólce Wieprzeckiej kolejna otwarta akcja oddania krwi na terenie Gminy Zamość.

Rejestracja dawców rozpoczęła się o godzinie 9.30, a zakończyła się przed godz. 14.00. Zarejestrowało się w sumie 39 chętnych, ale z różnych przyczyn krew mogło oddać 26 osób (ok. 12 l krwi).

Oprócz poboru krwi zainteresowani mogli skorzystać z podstawowych badań i konsultacji lekarskich, takich jak: pomiar ciśnienia krwi, poziom cukru. Z takiej możliwości skorzystało ponad 90 osób, w tym ok. 50 osób z pomiaru cukru.

Jednocześnie w czasie poboru krwi i badań lekarskich odbywało się: szkolenie pierwszej pomocy przed medycznej z użyciem fantomu do resucystacji krążeniowo oddechowej, pokaz samochodów i sprzętu pożarniczego, warsztaty dla uczestniczek akcji, pielęgnacja dłoni, porady kosmetyczne, konkursy i gry dla dzieci. Dawcy otrzymali okolicznościowe koszulki i kubeczki, pozostali uczestnicy drobne upominki.

Organizatorami akcji byli: Samorząd Gminy Zamość, Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy Zamość, Rejonowy Oddział Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zamościu, Ośrodek Zdrowia w Lipsku, Rejonowy Oddział PCK w Zamościu, Stowarzyszenie Kobiet Na Rzecz Promocji i Rozwoju Środowisk Lokalnych 28+, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu, OSP i Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Wieprzeckiej.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia akcji serdecznie dziękujmy. Jednocześnie zapraszamy do udziału w kolejnym poborze krwi, który odbędzie się w Mokrem, w dniu 14 sierpnia 2016r.

Tekst: Bożena Kozioł
Zdjęcia: Tomasz Bosiak, Józef Zarzecki, Jarosław Kalbarczyk, Magda Misztal

Skip to content