Jasełka w Pniówku

„By wszyscy byli dobrej woli, a nad światem zapanował pokój”

Wieczorem, 15 grudnia 2016 r., w świetlicy wiejskiej w Pniówku odbyło się sołeckie spotkanie wigilijne, zorganizowane przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Straż Pożarną i Radę Sołecką we współpracy ze Szkołą Podstawową w Pniówku.
Wieczór rozpoczęły przepiękne jasełka w wykonaniu uczniów pobliskiej szkoły. Młodych artystów przygotowali nauczyciele Wiesława Gawlik, Barbara Pyś i Joanna Greszta. Uczniowie wcielili się w postacie diabłów, m.in. Lucyfera i Boruty, obmyślających jak by „Nam na ziemi „zeświecczyć” święta, by co jest ważne w nich – nie pamiętać”. Na szczęście, smutki zabieganych, zajętych zakupami, skupionych na materialnych przygotowaniach do świąt ludzi rozpędziły postacie aniołów, przypominając o radości, jaką niosą dla świata Święta Bożego Narodzenia. Wypracowane, deklamowane z pamięci kwestie aktorów oraz wyśpiewane utwory muzyczne urzekły swym pięknem licznie przybyłych widzów. Kończąc, najmłodsi złożyli wszystkim życzenia:

„By żaden człowiek nie był obcy,
Żeby nie było samotnych,
By każdy z każdym dzielił się dobrym sercem,
By ktoś przypomniał sobie kolędę dawno zapomnianą,
By ktoś komuś przebaczył,
Ktoś się rozpłakał,
Ktoś zamknięte drzwi otworzył”.

Za piękny występ młodzież otrzymała brawa i została nagrodzona skromnymi upominkami. Następnie życzenia składali Dorota Ćwik – przewodnicząca KGW Pniówek, Ryszard Gliwiński – wójt Gminy Zamość, Józef Siemczyk – przewodniczący Rady Gminy Zamość i Alina Korneluk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Pniówku. Dołączyli do nich z życzeniami Konrad Dziuba – zastępca wójta, Henryk Solski – sołtys Pniówka i Andrzej Klimko – prezes OSP w Pniówku.
Przygotowania do wydarzenia wsparło Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, a także Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość.

GOK: Magda Misztal

Skip to content