Jubileusz w Wólce Wieprzeckiej

7 lutego 2016 r. odbyły się obchody jubileuszu 25-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce Wieprzeckiej i zespołu „Roztoczanki”. Spotkanie odbyło się w miejscowej świetlicy wiejskiej.
Przybyłych gości powitali: Maria Listopad przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich i Piotr Koczułap radny Rady Gminy Zamość i sołtys sołectwa Wólka Wieprzecka. Następnie poświęcenia odnowionej części świetlicy dokonał ksiądz Józef Zwolak proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Kosobudach. Wiersz własnego autorstwa, będący formą podziękowań, zaprezentowała Bożena Koczułap, członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce Wieprzeckiej. Historia i najważniejsze wydarzenia z działalności Koła i zespołu Roztoczanki zostały przedstawione w prezentacji multimedialnej. Z koncertem wystąpił zespół folklorystyczny „Wójtowianie” z Krasnobrodu, a następnie jubilatki – zespół „Roztoczanki” z akompaniamentem Daniela Narolskiego. Przyszedł też czas na życzenia, które składali: Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość, Józef Siemczyk Przewodniczący Rady Gminy Zamość, Członkowie Zarządu Powiatu Zamojskiego: Konrad Dziuba i Jerzy Bondyra, Piotr Koczułap radny Rady Gminy Zamość oraz delegacje Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Zamość. Zespół „Wójtowianie” przygotował muzyczną niespodziankę – piosenkę w formie życzeń, specjalnie ułożoną na jubileusz. Podczas spotkania można było zapoznać się z kroniką działalności Koła i zespołu Roztoczanki oraz złożyć pamiątkowy wpis z okazji obchodów 25-lecia działalności.
Organizatorami spotkania byli: Samorząd Gminy Zamość, Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Wieprzeckiej, Sołtys, Rada Sołecka i społeczność sołectwa Wólka Wieprzecka, Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Wieprzeckiej, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+.

Tekst: Aleksandra Siołek
Zdjęcia: Magda Misztal

Skip to content