I Lipski Festiwal Pieśni Maryjnej

W dniu 22 maja 2016 roku na terenach rekreacyjnych parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku odbył się I Lipski Festiwal Pieśni Maryjnej „Dla Matki”. Obchody rozpoczęto od uroczystej Mszy Świętej w intencji wszystkich Matek. Mszę koncelebrował ks. Tomasz Winogrodzki – proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku. W oczekiwaniu na przybycie zaproszonych zespołów, na scenie odbyła się krótka część biesiadna festiwalu. Dzieci mogły obejrzeć, a nawet wziąć czynny udział w występie cyrku „Fokus”, skorzystać z dmuchanych zamków oraz z animacji prowadzonych na stoisku Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+. Dla dorosłych wystąpił Kabaret Koła Gospodyń Wiejskich w Lipsku z dwoma skeczami opowiadającymi o relacjach rodzinnych córki z matką. Atrakcją festiwalu był także występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Białowola. Orkiestra zagrała wiele utworów rozrywkowych, ale także wprowadziła uczestników spotkania w atmosferę religijnego klimatu festiwalu wykonując pieśń „Gwiazdo śliczna, wspaniała”. Oficjalną część Lipskiego Festiwalu Pieśni Maryjnej poprowadził ks. Krzysztof Hawro – wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku, który na otwarcie wykonał utwór „Cygańska Madonna”. Jako pierwszy na scenie zaprezentował się zespół „Canto”, powstały w 2009 roku w ramach działań Klubu Seniora przy Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Stary Zamość. Zespół zaprezentował uczestnikom pieśni, pt.: „Maryja – najpiękniejsze imię” oraz „Lniany ręcznik”. Kolejnym wykonawcą był zespół „Udryczanki”, działający w Wiejskim Domu Ludowym w Udryczach, który jest filią Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Stary Zamość. Zespół zaprezentował pieśni, pt.: „Łzy Matki” oraz „To matka ukoić może Twe serce”. Następnie, swoje zdolności muzyczne prezentowała zebranym Grupa Teatralna „Bez Maski” z Mokrego, działająca na terenie Gminy Zamość w ramach amatorskiego ruchu artystycznego Gminy Zamość. Grupa wykonała następujące pieśni: „Łaskawa Matko Boska” oraz „Matko Moja ja wiem”. Na lipskiej scenie kolejno zaprezentowały się: zespół „Roztoczanki” z Wólki Wieprzeckiej przy akompaniamencie muzycznym Daniela Narolskiego grającego na akordeonie. Zespół wykonał dwa utwory, pt.: „Jutrzenka” oraz „Pamiętasz jak żeś u kolan Matki”. Kolejnym występującym był zespół „Wójtowianie”, działającym od 1993 roku przy Krasnobrodzkim Domu Kultury. Zaprezentowany przez nich repertuar to: „Maryjo, śliczna Pani” oraz „Kwiaty Polskie”. Kolejnym reprezentantem Gminy Zamość był zespół śpiewaczo-obrzędowy „Wesołe Gosposie” z Sitańca Kolonii, który zaprezentował zebranym pieśni, pt.: „Maryjo bądź pozdrowiona” oraz „Gdzie jesteś mamo”. Miło nam było gościć także zespół „Ogrodniczki”, który przyjechał do nas gościnnie z Gminy Łabunie. Zespół ten wykonał pieśni, pt.: „To matka może ukoić Twe serce” oraz „Góralu, czy Ci nie żal”. Płoskie, położone w Gminie Zamość reprezentował zespół „Ale Cantare”, który zaśpiewał pieśni: „Gwiazdo zaranna” oraz „Zdrowaś bądź Maryja”. Kolejny występ festiwalowy zapewnił nam Chór „Sitanianie” z Sitańca. Pod kierownictwem Ireny Dużyńskiej chór wykonał utwory: „Gwiazdo zaranna” oraz „Najświętsza Panno”. Następnie na scenie zaprezentował się rodzinny zespół z parafii pw. św. Jana Chrzciciela „Białowolanki”, który wykonał pieśni, pt: „Tak nam trudno” oraz „Zaufaj Maryi”. Kolejnym zespołem pochodzącym z parafii był „Echo Lipska”, gospodarz oraz inicjator Lipskiego Festiwalu Pieśni Maryjnej. Zespół zaśpiewał zebranym pieśni pt.: „Popatrz matko” oraz „Gdy klęczę przed Tobą”. Gościnnie dla uczestników festiwalu wystąpił zespół „Stokrotki” z Nieledwi, który wykonał utwory pt.: „Czernej Pani w hołdzie” oraz „Do Czarnej Madonny”. A także zespół „Ostrowiacy” działający przy „Stowarzyszeniu Ostrówek – Dom Rodzinny” wraz ze swoim instruktorem muzycznym Arkadiuszem Pydysiem. Zespół zaprezentował pieśni: „Dziękujemy Ci Maryjo” oraz „Dobranoc Maryjo”. Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymali od Ryszarda Gliwińskiego – Wójta Gminy Zamość po pamiątkowej statuetce oraz po okolicznościowym dyplomie udziału w I Lipskim Festiwalu Pieśni Maryjnej „Dla Matki” w Lipsku. Na zakończenie Festiwalu wszyscy uczestnicy spotkania wspólnie zaśpiewali pieśń „Królowo Polskia przed Twym Tronem”. Organizatorami spotkania byli: Samorząd Gminy Zamość, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku, Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Lipsko, Koło Gospodyń Wiejskich w Lipsku, Ochotnicze Straże Pożarne w Białowoli i Lipsku, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28 + oraz Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem.
Agnieszka Wójtowicz

Tekst: Agnieszka Wójtowicz
Zdjęcia: Emil Cabaj

Skip to content