Spotkanie Kolędowe Sołectw Sitaniec Wolica i Wysokie – Otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość w Wysokiem

Uroczyste otwarcie siedziby nowej gminnej instytucji kultury odbyło się w dniu 31 stycznia 2016 r. i zostało połączone ze spotkaniem kolędowym sołectw Sitaniec Wolica i Wysokie.
Rozpoczęło się ono kolędą „Przybieżeli do Betlejem” w wykonaniu Karola Węgrzyna. Następnie przybyłych powitali przedstawiciele sołectw w osobach: Wiesław Kwoka – sołtys sołectwa Wysokie, Henryk Łukaszczuk – sołtys sołectwa Sitaniec Wolica, Wanda Szpuga – przewodnicząca KGW Wysokie, Małgorzata Węgrzyn – przewodnicząca KGW Sitaniec Wolica, Agnieszka Kwoka – prezes Stowarzyszenia „Wysokie nad Łabuńką”, Marcin Sobczuk – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem.
Cały obiekt poświęcił ks. Marek Saj, wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu. Noworoczne życzenia w imieniu swoim i gospodarzy złożył wójt gminy Zamość Ryszard Gliwiński, który opowiedział o celu powstania i zadaniach Gminnego Ośrodka Kultury oraz o innych obiektach w Wysokiem, które powstały dzięki wsparciu środków Unii Europejskiej (są to: Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem i plac zabaw). Z pracami remontowymi i krótką historią obiektu zgromadzeni mogli zapoznać się podczas prezentacji multimedialnej.
Kolejnym punktem programu było wspólne kolędowanie z utalentowaną młodzieżą z Sitańca Wolicy i Wysokiego. W tym dniu wystąpili: Bartek Chabros, Karol Węgrzyn, Jakub Węgrzyn, Bartłomiej Dawid, Mateusz Skowyra, Weronika Szałacha oraz młodzież z Sitańca i Sitańca Wolicy skupiona w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży przygotowana przez ks. Mateusza Furmaniaka, wikariusza parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu.
W spotkaniu uczestniczyły członkinie Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+. Prezes stowarzyszenia Agata Piwko prezentowała działalność organizacji oraz zachęcała do włączania się w prowadzone akcje charytatywne.
Wieczór zwieńczył koncert kolęd w wykonaniu Grupy Teatralnej „Bez Maski” z Mokrego.
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa plakatów wydarzeń kulturalnych organizowanych w latach 2011 – 2015 w Gminie Zamość, a wykonanych w ramach działalności Ośrodka Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość.
Organizatorami spotkania byli: Samorząd Gminy Zamość, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, Sołtysi i Rady Sołeckie Wysokiego i Sitańca Wolicy, Koła Gospodyń Wiejskich z Wysokiego i Sitańca Wolicy, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+

Obiekt Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem (wykorzystano fragmenty tekstów Joanny Tokarskiej i Pawła Kułaja)
Budynek po byłej spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wysokiem Samorząd Gminy Zamość zamienił na nowoczesny Ośrodek Kultury. Inwestycja została zrealizowana dzięki unijnemu dofinansowaniu. Samorząd Gminy Zamość od dłuższego czasu zastanawiał się, co zrobić z zaniedbanym i nie wykorzystywanym od wielu lat obiektem położonym w centrum Wysokiego. Pierwsze konkretne kroki podjęto w 2005 roku. Wówczas gmina opracowała projekt modernizacji budynku i pozyskano niezbędne pozwolenia. Dwukrotnie w roku 2008 i 2009 składano wnioski w konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007‒2013 o dofinansowanie planowanej inwestycji środkami Unii Europejskiej. Podjęte wówczas działania przyniosły pozytywne skutki i w 2013 roku decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego Gmina Zamość otrzymała na ten cel dofinansowanie w kwocie 2 001 296,16 zł. We wrześniu 2013 r. Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość podpisał z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę na dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja budynku na Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury w miejscowości Wysokie”.
Dzięki unijnym i gminnym funduszom budynek został kompleksowo zaadaptowany na potrzeby nowoczesnej siedziby instytucji kultury. Na parterze znajdują się sale mieszczące księgozbiór oraz czytelnie – będące miejscem codziennej pracy filii Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem. Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem zagospodarował na parterze: dwa pomieszczenia biurowe, tzw. „małą świetlicę” na piętrze: salę konferencyjną wyposażoną w sprzęt audio-wizualny, pracownię komputerową i pracownię kulinarną. W obiekcie nową siedzibę znalazło również Koło Gospodyń Wiejskich w Sitańcu Wolicy.

Tekst: Magda Misztal
Zdjęcia: Emil Cabaj

Skip to content