Spotkanie z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja w Sitańcu

3 maja 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Sitańcu odbyło się spotkanie ph.: „Żeby Polska była Polską”, z okazji obchodów 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wszystkich uczestników oraz zaproszonych gości powitali: Joanna Bekier sołtys sołectwa Sitaniec, Henryk Łukaszczuk radny Rady Gminy Zamość i sołtys sołectwa Sitaniec Wolica oraz Zbigniew Pędzierski sołtys sołectwa Sitaniec Kolonia. Rys historyczny dotyczący okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja przedstawił Henryk Łukaszczuk.
Kolejnym punktem programu był montaż słowno-muzyczny w wykonaniu chóru Sitanianie oraz uczniów Zespołu Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu. Rozpoczął się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego, a zakończył Rotą, którą również wykonali wszyscy uczestnicy spotkania. Na część artystyczną złożyły się pieśni i utwory poetyckie związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Spotkanie zakończyło się degustacją ciast przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Sitańca i Sitańca Wolicy w ramach projektu „Tradycyjne i nowoczesne smaki z Sitańca” realizowanego w ramach zadania z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego pn.: „Wspieranie i upowszechnienie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej”.
Organizatorami wydarzenia byli: Samorząd Gminy Zamość, Sołtysi i Rady Sołeckie sołectw: Sitaniec, Sitaniec Kolonia i Sitaniec Wolica, chór Sitanianie, Zespół Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu, Koła Gospodyń Wiejskich w Sitańcu i Sitańcu Wolicy, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, Ochotnicza Straż Pożarna w Sitańcu, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem.

Aleksandra Siołek

Skip to content