Usta milczą dusza śpiewa…

13 marca br. w świetlicy wiejskiej w Sitańcu miało miejsce lokalne spotkanie zorganizowane z okazji Dnia Kobiet. Hasłem wprowadzającym gości w poetycko-muzyczny nastrój były słowa arii z operetki „Wesoła Wdówka” Franza Lehara, „Usta milczą, dusza śpiewa, kochaj mnie ….”

Spotkanie rozpoczęli i prowadzili sołtysi: Sitańca Kolonii – Zbigniew Pędzierski i Sitańca Wolicy – Henryk Łukaszczuk, witając zgromadzonych i prezentując wybrane utwory literackie. Obecni na sali Panowie złożyli obecnym Paniom życzenia oraz wręczyli czerwone tulipany.

Ze wspaniałym koncertem na akordeonie wystąpił Bartłomiej Zacharczuk. Uroczysty koncert zaprezentował Chór Sitanianie. Prowadzenia tej części spotkania podjął się Tadeusz Rycyk. Solowe partie śpiewali: Irena Dużyńska, Maria Pośnik, Iwona Winiarczyk, Jerzy Kuźma, Wiesław Pośnik, Ryszard Wąsacz, Jan Sokołowski i Zdzisław Dymański. Akompaniował Tadeusz Flor. Chór Sitanianie prowadzi Irena Dużyńska, a jego kierownikiem administracyjnym jest Wiesław Pośnik.
Zwieńczeniem spotkania był okolicznościowy tort oraz rozmowy przy ciastach przygotowanych w ramach projektu „Ciasteczko dla Pań”. Projekt ten została zrealizowany w ramach zadania z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego pn.: „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej.”

Spotkanie zorganizowali: Samorząd Gminy Zamość, Sołtysi i Rady Sołeckie Sołectw: Sitaniec, Sitaniec Wolica i Sitaniec Kolonia, Koła Gospodyń Wiejskich w Sitańcu i Sitańcu Wolicy, Ochotnicza Straż Pożarna w Sitańcu, Chór „Sitanianie”, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+. W jego trakcie nad porządkiem czuwała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy OSP Sitaniec.

Tekst i zdjęcia: Magda Misztal

Skip to content