W świątecznym nastroju w Hubalach

10 stycznia 2016 r. społeczność sołectwa Hubale po raz kolejny zorganizowała spotkanie opłatkowe w miejscowej świetlicy wiejskiej. To już wieloletnia tradycja tej miejscowości. Mieszkańców i gości powitali Wacław Ćwik – sołtys sołectwa Hubale oraz Marzena Adamowicz – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Hubalach. Jasełka przedstawiła grupa dzieci i młodzieży z Hubal, przygotowana przez Arletę Psiuk – nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Mokrem i wpierana dorosłych wykonawców, wcielających się w postacie Trzech Króli. We wspólne kolędowanie zapoczątkowane w przez najmłodszych włączyli się wszyscy obecni. Na sali nie zabrakło świątecznego wystroju, przygotowano szopkę, przystrojono żywe choinki. Przyozdobiony stoikami świąteczny stół z potrawami, tradycyjnymi i inspirowanymi czasem świąt, przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich biorące udział w realizacji zadania w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego ph: „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej”. Życzenia uczestnikom przekazali gospodarze miejscowości – pan sołtys i pani przewodnicząca Koła, ks. Adam Firosz – proboszcz parafii katedralnej pw. Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła, w imieniu Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego oraz jego Z-cy Konrada Dziuby oraz wszystkich radnych Rady Gminy Zamość, życzenia złożył Józef Siemczyk Przewodniczący Rady, a także członek zarządu Powiatu Zamojskiego Jerzy Bondyra. Prezentacja zatytułowana „Społeczna aktywność Mieszkańców Hubal fundamentem Samorządu Terytorialnego”, przygotowana przez działający od 1 stycznia 2016 roku, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, przypomniała o wydarzeniach współorganizowanych przez społeczność Hubal, a wpisujących się w aktywną, społeczną działalność Mieszkańców Gminy Zamość.
Spotkanie zorganizowali: Samorząd Gminy Zamość, Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Hubale, Koło Gospodyń Wiejskich w Hubalach, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+.

Tekst: Magda Misztal
Zdjęcia: Zbigniew Pietrynko

Skip to content