Żeby urzekać muzyką, trzeba ją czuć i ciężko pracować

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola działa od 16 lat. Gra młodych muzyków urzeka, ale za nią stoi codzienna, żmudna, wieloletnia praca. Od 4 do 8 lipca Orkiestra uczestniczyła w wyjeździe szkoleniowym, mającym podnieść poziom koncertowego wykonania utworów, odnaleźć tło historyczne dla wydarzeń w świecie muzycznym, odnaleźć osobistą wrażliwość i natchnienie.

26 muzyków wzięło udział w wyjeździe szkoleniowym do przepięknej krainy Jury Krakowsko-Częstochowskiej, bogatej w zabytki polskiej architektury – liczne warownie wybudowane w większości przez Kazimierza Wielkiego. Grupa zwiedzała zamki wchodzące w skład całego sytemu obronnego Orlich Gniazd, mającego bronić zachodnie granice polskiego państwa, w szczególności: Krzyżtopór, Bobolice, Ogrodzieniec. Każdego dnia pobytu były zajęcia umuzykalniające i próby, na których muzycy wraz z kapelmistrzem Józefem Tokarzem i instruktorką Małgorzatą Tokarz przygotowywali nowe utwory, jak np. „Bombonierka” A. Brzezińskiego. Był też czas na relaks Największą atrakcją było szaleństwo w Zatorze Energylandia. Każdy mógł skorzystać ze wszystkich atrakcji, jakie znajdowały się na terenie Parku Rozrywki. (…) Wszyscy wrócili zadowoleni, wypoczęci i chętni do dalszej pracy – relacjonuje pan Józef.
Nauka gry na instrumentach w ramach Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP Białowola odbywa się dla uczniów bezpłatnie. Działalność Orkiestry, w tym zajęcia indywidualne i zespołowe, instrumenty, wyjazdy na koncerty, a także wyjazd szkoleniowy, jest finansowana ze środków budżetowych gminy Zamość, obecnie z dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z siedzibą w Wysokiem. Do nauki i wspólnego muzykowania zapraszają GOK i instruktorzy, nabór jest ciągły, a zaproszenie skierowane do rozmiłowanych w muzyce młodych osób. Ale nie wystarczy sam talent i chęci. Aby marzenia nie uleciały, potrzebna jest systematyczna praca, a efekty przyjdą na pewno. Pierwszy koncert zazwyczaj jest poprzedzony co najmniej dwuletnią nauką na lekcjach indywidualnych. Jak podaje Józef Tokarz, wówczas młoda osoba uczy się nut, wydobycia dźwięku, prawidłowego oddechu, wykonania pierwszych prostych utworów.
Do młodszej sekcji Orkiestry, jeszcze nie koncertującej publicznie, należy obecnie 18 uczniów. Po tym okresie następują pierwsze koncerty z całym zespołem. Obecnie zespół w swoim repertuarze ma ponad 25 utworów. Wiele młodych osób rozpoczynających naukę gry na instrumentach w Białowoli, decyduje się na naukę w szkołach muzycznych. Wśród wychowanków MOD OSP Białowola są studenci i absolwenci akademii oraz uniwersytetów muzycznych. Gmina Zamość jest dumna z ich dokonań, jest dumna z tego, że może wprowadzać w uszlachetniający, rozbudzający wyobraźnię świat muzyki kolejne grupy dzieci i młodzieży.
Zajęcia indywidualne i grupowe Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Białowola odbywają się w obiekcie zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej w Białowoli. Na chętne osoby czekają profesjonalni, przyjaźni instruktorzy, którzy doradzą dobór instrumentu i tok nauki.
W sprawie zapisów do Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Białowola, należy kontaktować się z kierownikiem Orkiestry, Józefem Tokarzem, pod numerem telefonu 503099888.

Tekst: Magda Misztal
Zdjęcia: źródło Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola

Skip to content