Dzień Kobiet w Siedliskach

W niedzielne popołudnie (19.03.2017) odbyło się kameralne, ale uroczyste, otwarte spotkanie Pań z miejscowości Siedliska i Siedliska Kolonii z okazji Międzynarodowego Święta Kobiet. Wszystkich przybyłych przywitała Elżbieta Blonka – przewodnicząca siedliskiego Koła Gospodyń Wiejskich. Na uroczystości byli obecni m.in. księża z miejscowej parafii, a życzenia w imieniu Wójta i Samorządu Gminy Zamość składał Konrad Dziuba, który jednocześnie reprezentował Zarząd Powiatu Zamojskiego. Do tych życzeń kilka słów dodał Jarosław Kalbarczyk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość. Głos zabrała również Irena Kucharska w imieniu Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, które wsparło organizację tego przedsięwzięcia. Z programem artystycznym dla zgromadzonej widowni wystąpił zespół Ale Cantare, a z recytacją poezji Józefa Sudak. Spotkanie stało się też okazją do złożenia życzeń imieninowych dla dwojga solenizantów: księdza proboszcza Zbigniewa Szalko oraz wspomnianej wcześniej Józefy Sudak. Idealnym dodatkiem do wszelkich życzeń i dla kobiet, i dla solenizantów, okazał się tort, ufundowany przez samorządowców.
Spotkanie w Siedliskach, zainicjowane przez miejscowe KGW, odbyło się w takiej formie dzięki przychylności Samorządu Gminy Zamość i wsparciu ze strony GOK-u Gminy Zamość, i Stowarzyszenia 28+.

GOK: KC – tekst i foto

Skip to content