II Festiwal Pieśni Maryjnej i Religijnej „TOTUS TUUS”

Wydarzenie, nad którym honorowy patronat objęli Jego Ekscelencja Ks. Biskup Marian Rojek – ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość, odbyło się 21 maja 2017 r. w Lipsku. Uroczystości rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku. Następnie na przykościelnym placu zgromadzeni mogli podziwiać konkursowe prezentacje, do których zgłosiło się 12 wykonawców. Występy, obejmujące wykonanie dwóch pieśni, maryjnej i drugiej dowolnej religijnej, oceniało jury, w którego skład weszli Barbara Rabiega (przewodnicząca), Irena Dużyńska, Tomasz Bębenek i Jarosław Kalbarczyk. Festiwalowy koncert prowadzili w duecie Maria Iwanicka i Konrad Serafin. W kategorii solistów jury przyznało dwa równorzędne drugie miejsca dla Pań Kingi Wójtowicz i Anieli Kapłon. Wśród młodzieżowych zespołów (do lat 12) pierwsze miejsce wyśpiewała Schola z parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Kosobudach, drugie miejsce przyznano dla zespołu wokalnego ze Szkoły Podstawowej w Lipsku, a trzecie miejsce zajął zespół uczniów ze Szkoły Podstawowej w Białowoli. W kategorii zespołów młodzieżowych (do lat 19) wyróżniono Scholę „Blask Pana” z parafii pw. św. Wojciecha w Cieszanowie.
Najwięcej wykonawców rywalizowało w grupie zespołów, złożonych z dorosłych wykonawców. Tu pierwsze miejsce jury przyznało grupie męskiej „Baryton” z parafii Lipsko. Drugim miejscem nagrodzono dwa zespoły: „Roztoczanki” z Wólki Wieprzeckiej i „Czerwone Korale” z Zawady. Trzecie miejsce wyśpiewał zespół „Echo Lipska”. Wyróżniono także zespół wokalno-obrzędowy „Wesołe Gosposie” z Kolonii Sitaniec i zespół „Białowolanki” z Białowoli.
Gościem specjalnym wydarzenia był zespół wokalno-instrumentalny Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie, który zapewnił oprawę muzyczną Mszy Świętej oraz zwieńczył wspaniałym koncertem występy konkursowe.
Dopełnieniem wydarzenia była wystawa kilkudziesięciu wyszywanych wizerunków Matki Bożej, autorstwa pani Marii Gęśli, którą obecni mogli obejrzeć w świątyni.
Za wspaniałe występy artystom dziękowano oklaskami i wieloma słowami uznania. Gratulacje, dyplomy i pamiątki w postaci figurek Matki Bożej Fatimskiej artystom przekazywali: Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość, ks. Tomasz Winogrodzki – proboszcz parafii Lipsko, Stanisław Osiak – wieloletni sołtys Lipska, Jerzy Bondyra – członek Zarządu Powiatu Zamojskiego i Jarosław Kalbarczyk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość.
Festiwal był wspólnym przedsięwzięciem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku, Samorządu Gminy Zamość i Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem. Jego przeprowadzenie wsparły: Starostwo Powiatowe w Zamościu, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ oraz społeczna grupa aktywnych mieszkańców parafii.

GOK: Magda Misztal

Skip to content