Nie tylko „Izba” na Festiwalu Turystycznym w Nieliszu

Na zaproszenie Gminy Nielisz w dniu 30 lipca 2017 r. Gmina Zamość zorganizowała swoje stoisko promocyjne podczas Festiwalu Turystycznego, połączonego z Dniami Gminy Nielisz i pierwszą edycją Regat Żeglarskich na zalewie. Organizatorzy zaprosili gminy i miasta do wspólnego promowania walorów turystycznych swoich regionów. Gminę Zamość reprezentował na scenie zespół „Wesołe Gosposie”, a na placu Stowarzyszenie „Wysokie nad Łabuńką”, które przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury i Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiem skupiło się na promocji Regionalnej Izby Pamięci Gminy Zamość. W ramach popularyzacji Izby panie zabrały ze sobą namiastkę muzeum – wystawiły wystrój dawnej izby, zorganizowały pokaz przędzenia i przeprowadziły warsztaty robienia wianków.
Organizatorzy zapewnili wiele wydarzeń i atrakcji towarzyszących festiwalowi. Podczas dwudniowej wystąpiło kilkanaście zespołów, w tym „Wesołe Gosposie” z Gminy Zamość (Sitaniec Kolonia) oraz gościnne gwiazdy, np. zespół szantowy „Za Burtą”, czy grupa „Exaited”.
Na koniec festiwalu wszystkie stoiska otrzymały oficjalne podziękowania od organizatorów. Festiwal Turystyczny w Nieliszu był świetną okazją do wymiany doświadczeń, popularyzacji własnego potencjału turystycznego wśród mieszkańców regionu oraz kreowania nowych produktów turystycznych.

Agnieszka Kwoka – prezes Stowarzyszenia „Wysokie nad Łabuńką”

Skip to content