Obchody Dnia Muzealnika w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem

W dniu 14 maja 2017r. obchodziliśmy już po raz 11-ty „Dzień Muzealnika” w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem. Pani Wanda Szpuga – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiem powitała serdecznie wszystkich gości.
Uczniowie z Zespołu Szkół w Wysokiem: szkoły podstawowej i gimnazjum zaprezentowali część artystyczną: recytacje wierszy „Leśmiana”, piosenki i tańce. Młodych artystów do występów przygotowało grono pedagogiczne: Krzysztof Mróz – wicedyrektor oraz panie: Lidia Kuryło, Agnieszka Bartnik, Anna Urban i Jolanta Gomułka. W dalszej części wystąpił zespół taneczny „Fresh Dance” z Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość w Wysokiem pracujący pod okiem instruktora pani Edyty Zając.
Historię Regionalnej Izby Pamięci opowiedziała nam pani Henryka Sobczuk – kustosz Izby. Utwory ludowe na akordeonie zagrał mieszkaniec Wysokiego pan Adam Kawala.
„Dzień Muzealnika” uświetnili goście z wioski słowiańskiej z Parku Historycznego „Słowiański Gród” w Wólce Bieleckiej – gmina Milejów, przedstawiając program słowno-muzyczny – święto wiosny. Wspólna zabawa i tańce rozbawiły wszystkich uczestników.
Konkurs z nagrodami „Zgaduj – Zgadula” dla dzieci przygotowało Stowarzyszenie „Wysokie nad Łabuńką”. Tematem konkursu były zagadki związane z przedmiotami znajdującymi się w Izbie Pamięci.
Swoje utwory poetyckie związane z Regionalną Izbą Pamięci zaprezentowali: pani Krystyna Sikorska i pan Henryk Łukaszczuk.
Koncert „Kapeli Zwierzynieckiej” działającej przy Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Zwierzyńcu oraz pokaz mody średniowiecznej, tańce i wspólne śpiewanie były gwoździem programu. Na koniec odbył się efektowny taniec z ogniem w wykonaniu Wioski Słowiańskiej.
Dmuchane zamki, zjeżdżalne, warsztaty dla dzieci przygotowane przez Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ były bezpłatną atrakcją dla milusińskich. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu prowadzili znakowanie rowerów. Pan Jerzy Kwarciany z Wólki Panieńskiej przedstawiał kowalstwo artystyczne. Z kolei Pani Elżbieta Dudek „Etno-Art” prowadziła warsztaty „Kwiaty z brzozy”. Atrakcję dla dzieci było stoisko z łakociami i watą cukrową.
Szeroka ekspozycja motocykli z kolekcji firmy „Pawtrans” i osób indywidualnych cieszyła oczy zwiedzających, jak również wystawa dużych eksponatów Regionalnej Izby Pamięci: młynków, wialni, sieczkarni, wozu drabiniastego, bryczki i innych.
W ramach „Dni Muzealnika” odbyły się spotkania z dr Beatą Kozaczyńską – autorką książki „Byliśmy w transportach Dzieci Zamojszczyzny” w Zawadzie, w GOK Wysokie oraz Regionalnej Izbie. W trakcie festynu można było zwiedzać i podziwiać zgromadzone eksponaty w Izbie.

Skip to content