Sukcesy zespołów Gminy Zamość

Gminne zespoły wokalne odniosły sukces podczas IV Międzygminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej, który odbył się 4 listopada 2017 r. w Starym Zamościu. „Wesołe Gosposie” z Sitańca Kolonii zajęły I miejsce w kategorii zespołów, „Czerwone Korale” z Zawady otrzymały wyróżnienie, natomiast chórowi „Sitanianie” przyznano I miejsce w kategorii chórów.
Konkurs został przeprowadzony w Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu. Oprócz dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej i młodzieży, uczestnikami konkursu byli też dorośli. W I kategorii wiekowej udział wzięły również dzieci z terenu Gminy Zamość: jako solistka wystąpiła Martyna Sierakowska z Lipska, a także kwartet wokalno-instrumentalny z Lipska oraz Karolina Pawłuszkiewicz z Zawady. Natomiast w II kategorii wiekowej zaprezentowały się następujące zespoły z Gminy Zamość: „Wesołe Gosposie”, „Czerwone Korale”, „Echo Lipska”, „Roztoczanki” oraz chór „Sitanianie”.
W kategorii soliści miejsce III zajęła Aniela Kapłon, członkini zespołu „Wesołe Gosposie”, która wystąpiła również w duecie z panią Józefą Piłat. Miejsce II przyznano Feliksie Halinie Molas ze Starego Zamościa, a I miejsce zajęła Jolanta Łapińska z Mokregolipia.
W kategorii zespołów wyróżnienie przyznano także zespołowi śpiewaczemu „Zaburzanki” z Zaburza, miejsce III zajął zespół wokalny „Canto” ze Starego Zamościa, a miejsce II Ułańska Sekcja Wokalna „Czterech z Dziewiątego” z Zamościa.
W kategorii chórów I miejsce równolegle z chórem „Sitanianie” przyznano chórowi myśliwskiemu „Knieja” z Zamościa.
Każdy wykonawca prezentował dwa utwory. Występy oceniała komisja w składzie: Magdalena Stopa-Lichograj, Magdalena Dziuba oraz Stanisław Ziarkiewicz. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i pamiątkowe statuetki, a zwycięzcy dyplomy i nagrody książkowe. W przerwie pomiędzy występami uczestników poszczególnych kategorii głos zabrała Zofia Szwal ze Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu, przez 30 lat pracująca jako nauczycielka w Starym Zamościu. Podkreśliła znaczenie i wartość, dla rozwijania patriotyzmu, zwłaszcza wśród młodych, takich przedsięwzięć, jak Konkurs Pieśni Patriotycznej.
Organizatorem Konkursu Pieśni Patriotycznej było Starozamojskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy współpracy Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu. Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Starosta Zamojski, Wójt Gminy Stary Zamość oraz Ksiądz Proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starym Zamościu.

GOK: Aleksandra Siołek

Skip to content