Wierzchowiny noworocznie i z kolędami

Noworoczne spotkanie mieszkańców Wierzchowin rozpoczęło się powitaniem zebranych przez sołtysa Jerzego Kondrakiewicza i wspólną modlitwą, którą poprowadził ksiądz proboszcz parafii Kosobudy – Józef Zwolak. W imieniu Samorządu Gminy Zamość życzenia noworoczne złożył Wójt Gminy Zamość – Ryszard Gliwiński, po czym rozpoczęło się dzielenie opłatkiem. Do świetlicy w Wierzchowinach na spotkanie przybyły też „Roztoczanki” z pobliskiej Wólki Wieprzeckiej, które przy akompaniamencie organisty Daniela Narolskiego odśpiewały kilka znanych kolęd. Podczas oczekiwania na św. Mikołaja, który miał odwiedzić najmłodszych mieszkańców sołectwa, zebrani mogli skosztować specjałów przygotowanych przez panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Spotkanie mieszkańców Wierzchowin odbyło się z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich przy wsparciu Samorządu Gminy Zamość, Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ i Gminnego Ośrodka Kultury.

GOK: KC i JK

Skip to content