Wyróżnieni w Dęblinie

18 listopada 2017 r. w Klubie Uczelnianym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, odbył się finał XVIII Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów. Wzięło w nim udział blisko 40 wykonawców z terenu województwa lubelskiego: chórów, zespołów, grup muzycznych, kabaretów, kapel, teatrów oraz osób indywidualnych.
W występach finałowych uczestniczyli także reprezentanci Gminy Zamość – chór „Sitanianie” z Sitańca, który wykonał utwór, pt.: „Ojczyzno ma droga” oraz Aniela Kapłon, członkini zespołu „Wesołe Gosposie”, z utworem pt.: „Modliła się dziewczyna”. Decyzją jurorów otrzymali oni wyróżnienia jak również pamiątkowe puchary, które dla wszystkich występujących ufundował Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie.
Występy oceniało jury w składzie: dr Artur Sępoch – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Anna Kistelska – główny instruktor ds. literatury i recytacji (WOK Lublin) oraz Kornelia Niedbał – muzyk, młodszy instruktor ds. dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny (WOK Lublin).
Przesłuchania finałowe poprzedziły eliminacje, które zostały zorganizowane m.in. w Zamojskim Domu Kultury 4 października 2017 r. Wzięły w nich również udział zespoły z Gminy Zamość, wspomniani wyżej finaliści oraz „Białowolanki”, „Echo Lipska” i „Wesołe Gosposie” z Sitańca Kolonii.
Organizatorami Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej są: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Okręgowy w Lublinie.

GOK: Aleksandra Siołek

Skip to content