Zespoły z Gminy Zamość w Radecznicy

Aż 40 podmiotów wykonawczych, w tym 5 z Gminy Zamość, wzięło udział w pierwszej edycji Festiwalu Twórczości Religijnej, pt.: „Radość Tworzenia” w Radecznicy. Nasze zespoły, czyli „Białowolanki”, „Echo Lipska”, „Wesołe Gosposie” z Sitańca Kolonii, chór „Sitanianie” i solowo Aniela Kapłon z „Wesołych Gospoś”, wystąpiły 13 sierpnia 2017 r. na placu przy kaplicy świętego Antoniego na wodzie, w ramach koncertu literacko – muzycznego pod hasłem „Nie lękajcie się być świętymi”.
Motywem przewodnim tej edycji Festiwalu byli święci i błogosławieni, ale repertuar wykonywanych utworów religijnych był bardzo różnorodny i szeroki. Zespół „Białowolanki” wykonał pieśni „Podaruj mi Panie” i „Wybrał Bóg Ciebie”, zespół „Echo Lipska” – „Dobra Matko i Królowo” oraz „Popatrz Matko”, „Wesołe Gosposie” zaśpiewały „Barkę Papieską” i Pieśń o św. Antonim, natomiast chór „Sitanianie” „Modlitwę za Ojca Świętego” i utwór „Pozostawiłeś pustkę w nas”. Wszystkie uczestniczące w Festiwalu podmioty artystyczne otrzymały pamiątkowe statuetki lilii oraz dyplomy.
Oprócz koncertu odbywały się wydarzenia towarzyszące, m.in. wystawa plastyczno-fotograficzna „Święci to także ludzie” oraz wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży, które brały udział w plenerze malarskim odbywającym się w Trzęsinach. W auli św. Antoniego przy klasztorze oo. Bernardynów odbywały się projekcje filmów o tematyce religijnej, m.in. „Zerwany Kłos”, poświęcony błogosławionej Karolinie Kózkównie. Festiwal zainaugurowany został Mszą świętą w Bazylice Mniejszej św. Antoniego w Radecznicy, a zakończył się koncertem Lubelskiej Federacji Bardów.
Organizatorami przedsięwzięcia byli Gminne Centrum Kultury w Radecznicy, Gmina Radecznica, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego w Radecznicy „Stąd Jesteśmy”, Klasztor Ojców Bernardynów w Radecznicy i Rada Sołecka Wsi Radecznica.

GOK: Aleksandra Siołek

Skip to content