Brawo „Białowolanki”!

Zespół wokalny „Białowolanki” wyśpiewał sobie szansę, aby wystąpić w Kazimierzu Dolnym na 52. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. 21 kwietnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu odbyły się eliminacje dla solistów i wykonawców z powiatów hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego. Każda gmina mogła wysłać do Suśca regulaminowo tylko dwa podmioty wykonawcze, ale udało się zdobyć zgodę organizatorów, aby z Gminy Zamość wystąpiły 3 podmioty. Nasi reprezentanci to: zespół „Roztoczanki” z Wólki Wieprzeckiej, wykonujący utwory „Pod Borem”, „Przyjechałeś do mnie”, „Mówiłaś Marysiu”, jako solistka pani Maria Listopad, prezentująca się w utworach „Płynie woda”, „O daj że mi Boże” i „Moja dziewczyno” oraz zespół „Białowolanki”, który zaśpiewał „Lesie ty”, „Plewiareczka”, „Wyjechałem w pole”.
Obok wykonawców z Gminy Zamość wystąpiły zespoły „Olszanka”, „Parzanki”, „Jutrzenka”, „Roztoczanki z Soch”, „Stawianki” oraz wspólnie „Jezioranki” i „Jarzębinki”, i solowo panie Halina Jakubczak i Barbara Kot.
Występom przysłuchiwało się jury w składzie: prof. dr. hab. Jan Adamski z UMCS w Lublinie, dr Janina Biegalska z Oddziału Kultury Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Ewa Piwko-Witkowska Prezes Zarządu LGD „Roztocze Tomaszowskie” i Andrzej Sar z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie.
Występy oceniono bardzo ciepło, zauważając, wyróżniając bądź nagradzając wszystkich uczestników. W słowie podsumowującym eliminacje członkowie jury podkreślali, że celem Festiwalu jest ukazanie tradycji, która przekazuje pomiędzy pokoleniami istotne wartości, czego nie chcemy utracić. Jury wsłuchiwało się w wykonywane utwory poszukując cech najbardziej regionalnych. Oczekiwało od wykonawców oryginalności, ukazania czegoś, czego inni nie potrafią, czegoś nowego, co najczęściej jest swoje. Ale są też inne kolejne cele, jak możliwość spotkania się zespołów między sobą. Fakt, że nie wszyscy wykonawcy zakwalifikują się do kolejnych eliminacji Festiwalu, nie oznacza, że nie są ważni. Są tak samo ważni, bo spełniają swoją rolę, chociażby prezentując się na regionalnych przeglądach i festiwalach czy uczestnicząc w życiu kulturalnym lokalnych środowisk. Jury zachęcało także wykonawców do poszukiwania repertuaru, który dałby możliwość dotarcia do finału Festiwalu w Kazimierzu, chociaż jest to długa droga.
Do udziału w kolejnym już, wojewódzkim etapie eliminacji, zostały zaproszone jedynie dwa zespoły. Były to nasze „Białowolanki” z Białowoli (Gmina Zamość”) i „Roztoczanki z Soch” (Gmina Zwierzyniec). Eliminacje te odbędą się 27 maja 2018 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.
Pobyt naszych zespołów w Gminie Susiec zakończyło zwiedzanie Muzeum Pożarnictwa w Oseredku.

GOK Gmina Zamość

Skip to content