Dożynki gminne 2018

Dożynki gminne 2018

Prawie 500-metrowy korowód, niespełna 40 okazałych wieńców i chlebów dożynkowych, 35 stoisk sołeckich, ponad setka oficjalnych gości z zaprzyjaźnionych gmin Sanok i Kamionka, na scenie 10 gminnych wykonawców i 2 gwiazdy wieczoru – to tylko niektóre liczby, obrazujące bogactwo atrakcji Dożynek Gminy Zamość, które w tym roku odbyły się w Płoskiem.

Jak zwykle w pierwszą niedzielę września (2.09.2018) Gmina Zamość celebrowała gminne Święto Plonów. Dożynki Gminy Zamość odbyły się na boisku sportowym w Płoskiem. Funkcję Starostów dożynek w tym roku pełnili Kazimiera Główka z Siedlisk i Paweł Hildebrand z Płoskiego. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się korowodem prowadzonym przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą OSP Białowola. Tuż za orkiestrą szli: wójt Ryszard Gliwiński, Józef Siemczyk – przewodniczący Rady Gminy Zamość, ksiądz kanonik Zbigniew Szalko – proboszcz parafii pw. św. Jacka w Płoskiem oraz wspomniani Starostowie. Następni byli goście – delegacja partnerskiej Gminy Sanok z wójt Anną Hałas, zastępcą i sekretarzem Pawłem Wdowiakiem, Tadeuszem Burką – przewodniczącym Rady Gminy Sanok, radnymi, urzędnikami, sołtysami i przedstawicielkami tamtejszych Kół Gospodyń Wiejskich. Zaraz po Gminie Sanok szła delegacja zaprzyjaźnionej Gminy Kamionka (Powiat Lubartowski), którą reprezentowali m.in. zastępca wójta Grzegorz Szymanek, dyrektor GOK-u Mikołaj Lazor, delegacje sołtysów, klubu seniora, Młodzieżowej Rady Gminy Kamionka i członkowie kapeli ludowej „To i owo” z Kamionki. W dalszej części korowodu szły delegacje Młodzieżowej Rady Gminy Zamość, Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość, Stowarzyszenia Turystyczno-Sportowego GRYF Gmina Zamość, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Azymut” oraz delegacje wszystkich 35 sołectw Gminy Zamość, w tym także kilku klubów, grup i stowarzyszeń, działających w poszczególnych sołectwach, jak Klub Seniora w Skaraszowie, UKP Suchowiczteam w Wólce Panieńskiej, Stowarzyszenie „Wspólnota” w Siedliskach, Stowarzyszenie „Wysokie nad Łabuńką”, Koło Chłopa Skaraszów, widoczne było również Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Wiarus”.

Po przejściu barwnego korowodu dożynkowego, głos zabrał wójt Ryszard Gliwiński. Jeszcze przed polową Mszą św. uroczyście przekazano pamiątkowe grawertony przedstawicielom Gmin Sanok i Kamionka, a następnie odbyło się wręczenie odznaczeń „zasłużony dla rolnictwa”, przyznanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – odznaczenia otrzymali: Beata Oleniak, Kazimiera Główka, Andrzej Zgnilec, Mirosław Hurkała, Antoni Ostasz, Mariusz Król, Teresa Szczepanek, Janusz Lupa, Urszula Mędziak i Stanisław Kniaź. Pisemne podziękowania od Samorządu Gminy Zamość z otrzymali: Paweł Hildebrand, Jacek Mojżesz, Tadeusz Łuczka, Mieczysław Szczepanek, Marcin Siekierda. Ponadto, Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał medale Województwa Lubelskiego oraz medale 100-lecia Niepodległości następującym mieszkańcom Gminy Zamość:

Medale Województwa Lubelskiego: Kazimierz Skiba – Radny Rady Gminy Zamość nieprzerwanie od 1990 r. i wieloletni przewodniczący Rady, a obecnie vice-przewodniczący Rady; Wiesław Pośnik – vice-przewodniczący obecnej kadencji Rady Gminy Zamość, mandat radnego sprawował nieprzerwanie w latach 1994-2010, a od 2003 r. jest prezesem OSP Sitaniec; Henryk Kucharski – Radny Rady Gminy Zamość VI i VII kadencji, długoletni prezes OSP Mokre; Irena Dużyńska – założycielka i kierownik artystyczna chóru „Sitanianie”, który w tym roku obchodzi jubileusz 10-lecia istnienia, była wieloletnia solistka Polskiej Orkiestry Włościańskiej im. K. Namysłowskiego w Zamościu; Halina Bosiak – założycielka i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Sitańcu Kolonii oraz zespołu „Wesołe Gosposie”, dwukrotna zdobywczyni I miejsca na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

Medale 100-lecia Niepodległości: Maria Słota – Radna Rady Gminy Zamość IV, V i VII kadencji; Piotr Koczułap – Radny Rady Gminy Zamość VI i VII kadencji, sołtys Wólki Wieprzeckiej, prezes tamtejszej jednostki OSP i prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu; Agata Piwko – Przewodnicząca Zarządu gminnego Stowarzyszenia Kobiet 28+, które zrzesza wszystkie 30 Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Zamość; Anna Serafin – przewodnicząca KGW Lipsko, kierownik zespołu śpiewaczego „Echo Lipska”, organizator kabaretu KGW i grupy teatralnej, dla których pisze teksty, i w składzie których występuje; Elżbieta Siemko – wieloletnia sołtys Bortatycz i przewodnicząca tamtejszego KGW; Tadeusz Kostrubiec – sołtys największego w gminie sołectwa Płoskie, radny Rady Gminy Zamość; Maria Listopad – kierownik zespołu ludowego „Roztoczanki” i była wieloletnia przewodnicząca KGW w Wólce Wieprzeckiej. Medale wręczył Arkadiusz Bratkowski z Zarządu Województwa Lubelskiego.

Kolejnym punktem było przejście delegacji i złożenie chlebów i wieńców dożynkowych, które odbierali: ks. kanonik Zbigniew Szalko, wójt Ryszard Gliwiński i Józef Siemczyk – przewodniczący Rady Gminy Zamość. Msza święta dziękczynna w intencji rolników oraz podziękowania za zebrane plony została odprawiona przez proboszcza parafii pw. św. Jacka w Płoskiem, któremu towarzyszyli ks. Jan Cielica – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Wólce Panieńskiej oraz ks. dr Robert Strus – proboszcz parafii katedralnej w Zamościu. Msza była transmitowana na żywo na antenie Katolickiego Radia Zamość, a oprawę muzyczną zapewniły dwie gminne formacje muzyczne: żeński zespół wokalny „Ale Cantare” z Płoskiego oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola. Po Mszy tradycyjnie częstowano uczestników pokrojonym chlebem z tegorocznych zbóż, a ze sceny dobiegały głosy mówców – głos zabrali: Jacek Adamczuk w imieniu Senatora RP Jerzego Chróścikowskiego; Konrad Małecki w imieniu Wojewody Lubelskiego odczytał list od Premiera RP Mateusza Morawieckiego; Waldemar Błahut (przewodniczący Komitetu Terenowego PiS w Gminie Zamość) w imieniu Posła RP Sławomira Zawiślaka; a także w swoim własnym imieniu z krótką mową wystąpił Krzysztof Hetman – Poseł Ziemi Lubelskiej do Parlamentu Europejskiego, zarazem były Marszałek Województwa Lubelskiego.

W związku z Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, ponad 450 biało-czerwonych balonów z helem zostało „uwolnionych” dla podkreślenia tej szczególnej rocznicy. Balony z helem przygotowali wcześniej druhowie strażacy ochotnicy z OSP Płoskie, a symbolicznego „uwolnienia” dokonali Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Zamość.

Biesiada z zespołami Gminy Zamość rozpoczęła się ok. 15:00 i trwała aż do wieczornych koncertów gwiazd, ale na początku delegacje gminnych zespołów poprosiły na scenę Wójta i złożyły mu oficjalne podziękowania za nieustanne wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego Gminy Zamość i docenianie roli kultury w życiu społeczności lokalnej.

W ramach biesiady z gminnymi zespołami kolejno wystąpili: Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola, „Ale Cantare”, kabaret „Taka Potrzeba”, „ShowMen Szopinek”, chór „Sitanianie”, „Białowolanki”, „Echo Lipska”, „Roztoczanki”, „Wesołe Gosposie”, grupa taneczna „Fresh Dance” z GOK-u i raper „LISU ZTW”, czyli Konrad Lis z Młodzieżowej Rady Gminy Zamość. Jako gwiazdy wieczoru kolejno koncertowały zespół disco-dance SCALARS z Białostocczyzny oraz folkowo-rockowo-góralska Kapela PIECZARKI z Żywiecczyzny.

Wcześniej odbył się również tradycyjny konkurs na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” – każde sołectwo przyznawało punkty, od 1 do 3, wybranym wieńcom z innych sołectw, biorąc pod uwagę estetykę wykonania, związek z dożynkami, pomysł i prezencję. Najwięcej punktów i równorzędny tytuł Honorowego Laureata konkursu zdobyły 3 wieńce z sołectw: Płoskie, Siedliska i Lipsko Polesie. Ciekawostką jest fakt, że Siedliska wykonały kolejno 2 wieńce i oba okazały się „zwycięskie” – pierwszy zwyciężył w konkursie Dożynek Powiatowych i pojechał na Dożynki Wojewódzkie do Radawca, które zbiegły się w czasie z Dożynkami Gminy Zamość. Tam otrzymał wyróżnienie. Siedliska podzieliły siły i powstał drugi wieniec, który z kolei znalazł się w gronie trzech najładniejszych w konkursie gminnym.

Dożynkom Gminy Zamość towarzyszyła wystawa stoisk i wieńców dożynkowych, Dziecięca Kraina Zabaw z bezpłatnymi „dmuchańcami” do skakania i zjeżdżania oraz stoiska m.in. firmy Słuchmed, LODR-u w Końskowoli – Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z/s w Sitnie, Biblioteki Publicznej Gminy Zamość, Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość, Młodzieżowej Rady Gminy Zamość i Stowarzyszenia Kobiet 28+.

Pyszna zabawa trwała do 22:00, a świetna pogoda sprawiła, że cała impreza była bardzo udana.

GOK: AS i JK

Skip to content