Dzień Babci i Dziadka w Sitańcu

W niedzielne popołudnie, 21 stycznia 2018 r., w świetlicy w Sitańcu uczczono Dzień Babci i Dziadka. Inicjatywa organizacji wydarzenia wyszła od mieszkańców sąsiadujących sołectw Sitańca i Sitańca Kolonii.

Spotkanie otworzyło dwoje sołtysów: Joanna Bekier z Sitańca i Zbigniew Pędzierski z Sitańca Kolonii, a całość prowadziła przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Sitańcu, Elżbieta Hrabowska. Dla wszystkich dziadków artystyczny występ zaprezentowali uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu, przygotowani przez nauczycielkę Annę Buhajską i Urszulę Tłuczek z sitanieckiej filii Biblioteki Publicznej Gminy Zamość. Wspaniałe wykonania wierszy i piosenek zwieńczyły życzenia, kwiaty i laurki, przekazane przez dzieci babciom i dziadkom. Następnie z koncertem kolęd wystąpiły gościnnie uczennice Szkoły Podstawowej w Lipsku przy akompaniamencie Stanisława Momota – nauczyciela, przygotowującego występ dziewcząt. Ogromną dawkę humoru wniósł Kabaret Koła Gospodyń Wiejskich z Lipska z Anną Serafin na czele, a na finał zebrana publiczność wysłuchała „100 lat”, jako muzyczny upominek odśpiewany przez dzieci przy akompaniamencie Emilii Klainy na keyboardzie. W imieniu Wójta i Samorządu Gminy Zamość życzenia wszystkim złożył Konrad Dziuba. Wykonawcy zostali nagrodzeni skromnymi upominkami. Ostatnim punktem programu były rozmowy przy herbatce i domowym cieście przygotowanym przez panie z KGW w Sitańcu.
W organizację wydarzenia włączyli się: Samorząd Gminy Zamość, Sołtysi i Rady Sołeckie Sitańca i Sitańca Kolonii, Koło Gospodyń Wiejskich w Sitańcu, Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem Filia w Sitańcu, Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny
w Sitańcu, Ochotnicza Straż Pożarna w Sitańcu, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji
i rozwoju środowisk lokalnych 28+ oraz Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość.

GOK: Edward Osiewicz

Skip to content