Dzień Kobiet w Chyżej

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet odbyło się w Chyżej w sobotę 17 marca 2018 r. Wszystkich obecnych powitali: Małgorzata Szatraj przewodnicząca miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich oraz Andrzej Pokrywka radny Rady Gminy Zamość i sołtys sołectwa Chyża. W części artystycznej obejmującej różnorodne skecze zaprezentował się Kabaret z Lipska.
Życzenia paniom z okazji ich święta złożyli: Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość i pan sołtys Andrzej Pokrywka. Był też tort, drobne upominki dla pań, nie zabrakło też wspólnie odśpiewanego „sto lat”.
Spotkanie zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Chyżej. Organizatorami wydarzenia byli: Samorząd Gminy Zamość, Sołtys i Rada Sołecka Chyżej, Koło Gospodyń Wiejskich w Chyżej, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość.

Skip to content