Dzień Kobiet w Hubalach

Sołeckie spotkanie mieszkańców Hubal z okazji Dnia Kobiet odbyło się w dniu 18 marca 2018 roku w miejscowej świetlicy. Przybyłych gości powitał sołtys sołectwa Wacław Ćwik, a z koncertem wystąpił zespół SHOW MEN z Szopinka.
Życzenia dla Pań złożyli: Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, Przewodniczący Rady Gminy Zamość Józef Siemczyk oraz sołtys wraz z Radą Sołecką, którzy następnie obdarowali panie prezentami i kwiatami oraz poczęstowali okolicznościowym tortem.
W podziękowaniu za życzenia gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich z Hubal pod przewodnictwem Marzeny Adamowicz, zaprosiły wszystkich gości na poczęstunek przygotowany podczas warsztatów kulinarnych przeprowadzonych tego dnia w godzinach przedpołudniowych przez panią instruktor z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z/s w Sitnie. Organizatorami spotkania, dofinansowanego w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej” byli: Samorząd Gminy Zamość, KGW Hubale, Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Hubale, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, GOK Gminy Zamość.

KC

Skip to content