Dzień Kobiet w Płoskiem

Przybyłych do świetlicy w Płoskiem powitał sołtys Tadeusz Kostrubiec, a całość spotkania prowadził Tadeusz Łuczka z Rady Sołeckiej (17.03.2018 r.). Program artystyczny rozpoczęła młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem. Uczniowie klasy V w osobach Wiktora Wałczuka-Piecha, Mileny Siemczyk, Daniela Bekiera, Olafa Mojżesza i Aleksandry Kazimierczak, przygotowani przez nauczyciel Joannę Wałczuk-Piech, przedstawili humorystyczne scenki inspirowane motywami m.in z mitologii, bajek i opowieści.
W duecie zaśpiewały gimnazjalistki Agata Czuk i Agata Ostasz, a następnie w solowych występach wystąpiły Angelika Kuta i Karolina Pawłuszkiewicz. Z kolei obecni na spotkaniu panowie odśpiewali „sto lat”, a w imieniu Samorządowców życzenia składali: Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość, Józef Siemczyk – Przewodniczący Rady Gminy Zamość, Bartłomiej Pikuziński – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Zamość oraz Jerzy Bondyra – Członek Zarządu Powiatu Zamojskiego. Podzielono też okolicznościowy tort. W dalszej części uroczystości wystąpił rodzimy zespół „Ale Cantare” oraz, chętnie zapraszany do Płoskiego, zespół śpiewaczo – obrzędowy „Wesołe Gosposie” z Sitańca Kolonii. Wieczór zakończyły rozmowy przy słodkim poczęstunku.

Skip to content