Festiwal na 5-lecie „Czerwonych Korali”

Z pomysłem na nietypowe finansowanie festiwalu wyszła grupa mieszkańców Zawady w Gminie Zamość. Przed rokiem grupa zgłosiła formalny wniosek o realizację wydarzenia ze środków Funduszu Sołeckiego na 2018 rok. W wyniku głosowania na zebraniu sołeckim wniosek zaaprobowano i zakwalifikowano do realizacji. Festiwal stał się faktem 5 sierpnia 2018 r.

Pierwsza edycja Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Zawadzie odbyła się na terenie świeżo odremontowanego stadionu. Honorowy patronat objął Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość. Festiwal miał charakter konkursu o zasięgu ponadregionalnym i był skierowany do wszystkich zainteresowanych podmiotów wykonawczych z okolicznych powiatów. Wydarzenie to połączono z obchodami jubileuszu 5-lecia miejscowego zespołu wokalnego „Czerwone Korale”, który wystąpił w roli gospodarza i współorganizatora festiwalu.
Konkurs otworzyli: wójt Ryszard Gliwiński oraz radni Rady Gminy Zamość: Anna Skorupka i Sylwester Dobromilski – oboje z Zawady i oboje należący do składu „Czerwonych Korali”. Na rozpoczęcie 5-letni zespół zaśpiewał piosenkę „Tylko w Zawadzie”, witając tym samym wszystkich przybyłych.
Następnie odbyły się przesłuchania konkursowe zgłoszonych zespołów, były to: Kapela „Uroczysko” działająca przy Krasnostawskim Domu Kultury, zespół śpiewaczy „Biesiada” z Klubu Seniora przy Krasnostawskim Domu Kultury, zespół „Sami Swoi” z Rudnika, zespół „Fajsławianki” z Fajsławic oraz 3 formacje z Gminy Zamość: „ShowMen Szopinek”, „Czerwone Korale” i zespół „Echo Lipska” z Lipska.
Po prezentacjach konkursowych, w czasie ustalania werdyktu, do wspólnego śpiewania zaprosili gospodarze z „Czerwonych Korali”, rozdając śpiewniki. Akompaniamentem zajęła się instruktorka zespołu, Katarzyna Wasilewska, wspólnie z muzykami z innych formacji.
A oto wyniki konkursu festiwalowego: I miejsce – zespół „ShowMen Szopinek”, II miejsce – zespół „Czerwone Korale”, III miejsce – zespół „Fajsławianki”. Wyróżnienia otrzymały wszystkie pozostałe zespoły.
Kolejnym punktem programu były obchody jubileuszu 5-lecia zespołu „Czerwone Korale”. Kierownikiem i założycielką grupy jest Anna Skorupka – radna Rady Gminy Zamość. Zespół występuje podczas wydarzeń i uroczystości nie tylko w Zawadzie, ale i na terenie Gminy Zamość oraz w regionie; bierze też udział w przeglądach, festiwalach i konkursach muzycznych. Jubilaci otrzymali okolicznościowy grawerton, róże i upominki, życzenia składali w imieniu gminnego Samorządu: wójt Ryszard Gliwiński i Józef Siemczyk – przewodniczący Rady Gminy Zamość. Życzenia i pamiątkowe zdjęcie miał dla zespołu także były instruktor Czesław Bartnik. „Czerwone Korale” w koncercie jubileuszowym zaśpiewały utwory, które były szczególnie ważne w dotychczasowej historii zespołu.
Spotkanie w Zawadzie było również okazją do przekazania medali „100-lecia niepodległości”, przyznanych przez Zarząd Województwa Lubelskiego – medale otrzymali: Anna Skorupka, Teresa Duda – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Zawadzie, Anna Zgnilec – członkini KGW, Katarzyna Wasilewska – instruktorka zespołu „Czerwone Korale”, Sylwester Dobromilski – radny Rady Gminy Zamość i sołtys Zawady. Medale wręczył Arkadiusz Bratkowski z Zarządu Województwa Lubelskiego.
Organizatorami wydarzenia byli: grupa aktywnych mieszkańców Zawady, w tym zespół „Czerwone Korale”, sołtys i Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna. Wsparcia organizacyjnego udzielili: Samorząd Gminy Zamość i Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem.

GOK: AS

Skip to content