Mistrzostwa Gminy Zamość w Szachach

W dniu 10 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Zamość w Wysokiem odbyły się Mistrzostwa Gminy Zamość w Szachach, pod patronatem Wójta Gminy Zamość. Zawody były podsumowaniem szkoleń z gry w szachy przeprowadzonych w GOK-u w okresie ferii zimowych. Otworzył je dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość Jarosław Kalbarczyk. Mistrzostwa zostały przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych w kolejności zajętych miejsc: dziewczęta klasa I-III: Milena Kawka – Zamość, Amelia Buczak – Sitaniec; chłopcy klasa I-III: Wojciech Wojciechowski – Płoskie, Szymon Skorupski – Zamość, Bartosz Ożóg – Sitaniec, Krystian Kiszka – Ruszów; dziewczęta klasa IV-VII: Kinga Szpinda – Wólka Wieprzecka, Iga Uchymiak – Sitaniec, Emilia Szewczuk – Wysokie; chłopcy klasa IV – VII: Igor Osmoliński – Kalinowice, Karol Prochowicz – MDK Zamość, Jan Radzik – Wierzchowiny, Maciej Krzyżak – Zamość, Aleksander Styczyński – Zamość, Miłosz Duda – Szopinek, Wiktor Kiełbiński – SP 6 Zamość; dziewczęta gimnazjum: Katarzyna Jabłońska – MDK Zamość, Jessica Buczak – Sitaniec; chłopcy gimnazjum: Dominik Pańko – UKS Lider Zamość, Mateusz Janowski – MDK Zamość; mężczyźni: Stanisław Dziuba – Kalinowice, Paweł Chmiel – MDK Zamość.
Wszyscy uczestnicy mistrzostw otrzymali pamiątkowe dyplomy a za miejsca I-III medale.

KC

Skip to content