Sówki z masy solnej w GOK-u

Zimą lepić można nie tylko bałwany ze śniegu na dworze, ale i cokolwiek z masy solnej w domu lub w GOK-u. W dniu 23 stycznia 2018 r. dzieci biorące udział w zajęciach świetlicowych w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Zamość wykonały własnoręcznie z masy solnej „sowy”. Lepienie „mądrych ptaków” odbywało się pod okiem instruktorów oraz Konrada Serafina, który na co dzień z ramienia GOK-u dyżuruje w Pniówku jako animator i opiekun tamtejszej świetlicy wiejskiej. Zabawa plastyczną masą solną była super!!! Zaproszony gość obiecał ponownie odwiedzić GOK w Wysokiem.

GOK: EO

Skip to content