Wędzimy, pieczemy, wiemy co jemy – warsztaty domowego masarstwa

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w lipcu br. ogłosiły na terenie województwa lubelskiego KONKURS GRANTOWY w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3”, w którym udział wzięła grupa nieformalna Aktywne Kobiety z Tradycją pod patronatem Stowarzyszenia „Wysokie nad Łabuńką” i otrzymała dofinansowanie na wybudowanie tradycyjnej wędzarni z rusztem pieczeniowym przy Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem. Na realizację projektu pt. Wędzimy, pieczemy, wiemy co jemy – warsztaty domowego masarstwa grupa aktywnych kobiet miała trzy miesiące, od września do końca listopada.
Celem przedsięwzięcia była integracja mieszkańców Gminy Zamość poprzez wspólne tradycyjne wędzenie wędlin na bazie starych, sprawdzonych receptur.
Najważniejszym etapem w realizacji projektu było zaprojektowanie i budowa wędzarni. Dzięki współpracy i zaangażowaniu mieszkańców sołectwa Wysokie, wszystkie prace zostały ukończone w połowie listopada.
W dniu 26 listopada 2018 r. w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem odbyły się warsztaty masarstwa domowego dla mieszkańców Gminy Zamość.
Uczestnicy warsztatów mieli możliwość poznania starych, naturalnych receptur masarskich, jak również mogli poznać cały proces wędzenia. Mieszkańcy poszerzyli swoją wiedzę i praktyczne umiejętności w wyrabianiu tradycyjnych wiejskich wędlin oraz prawidłowym wędzeniu.
Inicjatywa, jaką podjęły Aktywne Kobiety z Tradycją z Wysokiego, pozwala zachować lokalne dziedzictwo kulinarne oraz wzmacnia poczucie przynależności do tradycji. Ponadto dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zachęca społeczność lokalną do podtrzymywania zwyczajów kulinarnych regionu.

Stowarzyszenia „Wysokie nad Łabuńką”
Agnieszka Kwoka

Skip to content