Wojewódzki Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”. Odbędzie się on w dniach 23-24 maja 2018 r. o godz. 10.00 w sali kina Renesans w Rykach.
Cele konkursu to: prezentacja dorobku artystycznego solistów, popularyzacja śpiewania piosenek i ukierunkowanie właściwego doboru repertuaru, wymiana pomysłów i doświadczeń wykonawców, instruktorów i nauczycieli, promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej oraz promocja piosenki polskiej.

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
I kategoria: 6-10 lat
II kategoria: 11-13 lat
III kategoria: 14-16 lat
IV kategoria: 17-20 lat

Warunkiem uczestnictwa w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej jest nominacja po wcześniejszym udziale w przeglądzie powiatowym.

Przegląd dla powiatu zamojskiego odbędzie się 9 maja 2018 r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury, ul. 3 Maja 26, 22-440 Krasnobród, o godz. 10.00, kontakt: tel.: 84 660 71 17.
Każdy wykonawca przesłuchań powiatowych przygotowuje dwa utwory. Prezentuje jeden wybrany przez siebie, a drugi na wyraźną prośbę jurorów.

Jury będzie brało pod uwagę: dobór repertuaru dostosowany do wieku uczestników, wykonanie, walory głosowe, warsztat wokalny, ogólny wyraz artystyczny.

Szczegółowy regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury – www.wok.lublin.pl

Skip to content