Jubileusz 55-lecia KGW Chyża

W sobotnie popołudnie na początku marca (2.03.) w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość w Wysokiem odbyły się uroczystości związane z obchodami 55-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Chyżej. Obecnie do Koła należy 12 aktywnych gospodyń.

Tak naprawdę Koło Gospodyń Wiejskich w Chyżej zaistniało 56 lat temu, ale ubiegłoroczne obchody Jubileuszu 55-lecia, mimo że zaplanowane, nie odbyły się z przyczyn niezależnych od organizatorów. Zapadła wówczas decyzja o przełożeniu uroczystości o kilka miesięcy do przodu, czyli już w Nowym Roku 2019. Teraz nic nie pokrzyżowało planów organizacyjnych. Spotkanie w GOK-u rozpoczęło się od przywitania przybyłych gości przez obecną Przewodniczącą Koła, Małgorzatę Szatraj. Na widowni nie zabrakło przedstawicieli władz Gminy Zamość, kadry GOK-u i wielu znakomitych przedstawicieli innych KGW i organizacji. Przybyli zaproszeni Radni Gminy Zamość, Sołtysi, Zarząd Stowarzyszenia na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, a także byłe członkinie KGW w Chyżej.

Obecny skład Koła powitał gości, wykonując piosenki we własnej aranżacji, w tym „To Chyża, to Chyża…”. W trakcie śpiewania wsparł Panie swoim głosem sołtys Andrzej Pokrywka, a także uzdolniony muzycznie i wokalnie mieszkaniec sołectwa, Ireneusz Szewczuk, który przygotowywał Jubilatki do występu. Uroczystość uświetnili panowie z zespołu „Show Men Szopinek”, wyśpiewując znane i lubiane hity, zarówno te starsze, jak i te nowsze. W części artystycznej solowo zaprezentował się również Ireneusz Szewczuk, który następnie prowadził późniejszy, taneczno-ostatkowy finał spotkania. Nie zabrakło tego wieczoru życzeń, prezentów i kwiatów dla Jubilatek, a okazałego tortu od Samorządu Gminy Zamość spróbowali wszyscy obecni. Potem atmosfera ostatkowa udzieliła się gościom i gospodarzom wydarzenia i wszyscy bawili się przy rytmach muzyki tanecznej.

Koło Gospodyń Wiejskich w Chyżej wg relacji świadków założone zostało w 1963 roku przez Zofię Bis. W tamtym okresie Koło liczyło 27 członkiń. Liczba ta zmieniała się na przestrzeni lat, a obecnie w skład Koła wchodzi 12 pań. W ciągu ponad 55 lat działania KGW Chyża uczestniczyło w wielu kursach i warsztatach takich, jak kurs masarski, cukierniczy, kroju i szycia, gastronomiczny, warsztaty rękodzieła, itp.

KGW Chyża czynnie bierze udział w uroczystościach organizowanych w sołectwie i na terenie Gminy Zamość, aktywnie uczestniczy w święcie plonów, czyli Dożynkach. Dzięki zaangażowaniu pań z Koła sołectwo Chyża wielokrotnie było nagradzane w konkursach na wieńce dożynkowe. KGW współorganizuje również różne wydarzenia i pikniki w sołectwie, np. z okazji Dnia Kobiet czy Dnia Dziecka. Choć jest ich niewiele, to bez pracy i aktywności pań z KGW w Chyżej krajobraz życia samorządowego Gminy Zamość byłby znacznie uboższy.

GOK na podstawie relacji tekstowej Małgorzaty Szatraj (KGW Chyża)

Skip to content