Kolędowanie Wieprzca i Wychodów

W świetlicy wiejskiej Wieprzec/Wychody mieszkańcy kilku sołectw nie tylko kolędowali na cześć nowonarodzonego Jezusa, ale też wspominali kilka ważnych dla społeczności lokalnej osób, które już odeszły, w tym młodego wikariusza, księdza Krystiana Kotulskiego.

W niedzielę, 27 stycznia 2019 r., w świetlicy w Wieprzcu/Wychodach odbyło się kolędowe spotkanie mieszkańców. Rozpoczęło się serdecznym powitaniem przybyłych przez panie Annę Majdę – sołtys Wychodów i Teresą Kostur – przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Wieprzec-Wychody. Następnie ks. Mateusz Furmaniak, wikariusz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Kosobudach, odczytał fragment z ewangelii odnoszący się do przyjścia na świat Zbawiciela. Natomiast ks. proboszcz Józef Zwolak poprowadził wspólną modlitwę za wszystkich mieszkańców Gminy Zamość i zmarłych, po czym pobłogosławił opłatek. Nastała chwila wzajemnych serdecznych życzeń i wspomnień tych, którzy już na takie spotkania przyjść nie mogą. Halina Sowa poprosiła o wspólne wykonanie dla nich „Kolędy dla nieobecnych” i chodź wszystkim łamał się głos, wyszło wspaniale. I tylko można się domyślać, że chociaż wspomniano konkretne osoby: świętej pamięci Anieli Wagi – przewodniczącej KGW Wychody, śp. Urszuli Zams – przewodniczącej KGW Zarzecze, śp. Zofii Korony – przewodniczącej KGW Wólka Wieprzecka i śp. ks. Krystiana Kotulskiego, to na pewno myśli wielu powędrowały ku własnym bliskim i znajomym, którzy odeszli.
Ponad trzygodzinny wieczór kolęd poprowadził instruktor muzyczny Daniel Narolski – organista z parafii w Kosobudach. W rodzinnej atmosferze mijał czas w pięknie przystrojonej świetlicy, przy świątecznym stole przegotowanym z sercem przez panie z KGW. Było to, co najlepsze, świąteczny bigos z kapustą, marynowane rydze, podgrzybki i borowiki, kompot z suszu, domowe ciasta i inne przysmaki. W spotkaniu uczestniczyli głównie mieszkańcy Wychodów i Wieprzca, ale też zaproszeni goście w osobach wójta Ryszarda Gliwińskiego, Piotra Koczułapa – wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zamość, radnego gminnego Wiesława Koczułapa, były też panie z sąsiadujących Kół Gospodyń Wiejskich i sympatycy. Wydarzenie miało charakter otwarty, każdy był mile widziany i powitany.
Spotkanie zorganizowali, w ramach Samorządowych Inicjatyw Mieszkańców Gminy Zamość, Koło Gospodyń Wiejskich w Wieprzcu-Wychodach, Sołtysi i Rady Sołeckie Wychodów i Wieprzca. A wydarzenie wsparli: Samorząd Gminny Zamość, GOK Gminy Zamość i Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+.

GOK: MM

Skip to content