Opłatek KGW i „Wesołych Gospoś”

Zespół ludowy „Wesołe Gosposie”, złożony głównie z członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Sitańca Kolonii, zorganizował wewnętrzne spotkanie opłatkowe w suterenie szkoły w Borowinie Sitanieckiej, gdzie na co dzień odbywają się próby grupy.

Spotkanie odbyło się w dniu 11 stycznia 2019 r. Na tę okazję zespół przygotował kilka znanych kolęd do wspólnego śpiewania. Wśród zaproszonych gości obecni byli Ryszard Gliwiński – wójt Gminy Zamość, Michał Budzyński – sołtys Borowiny Sitanieckiej i Jarosław Kalbarczyk – dyrektor GOK-u Gminy Zamość. Szkołę w Borowinie Sitanieckiej reprezentowała nauczycielka i jednocześnie członkini zespołu, Elżbieta Swatowska. Niespodzianką były słodkie upominki dla gości od …św. Mikołaja, wręczane przez kierownik grupy, Halinę Bosiak. Ciekawostką muzyczną wspólnego kolędowania „Wesołych Gospoś” było nowe brzmienie instrumentalne za sprawą skrzypka, Leszka Krawczyka, którego specjalnie na tę okazję zaprosił instruktor muzyczny zespołu, Czesław Bartnik, akompaniujący na akordeonie. Efekt instrumentalny był na tyle ciekawy, że przy najbardziej radosnych i skocznych kolędach nogi same rwały się do tańca.

GOK: EO i JK

Skip to content