Podsumowanie Wielkiego Konkursu Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2019

Podsumowanie Wielkiego Konkursu „Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2019” odbyło się 5 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Zamość.

Na konkurs wpłynęły 542 prace, zgłoszone przez osoby indywidualne, rodziny, organizacje i placówki oświatowe z terenu Gminy Zamość: Szkołę Podstawową w Białowoli, Szkołę Podstawową im. Księdza Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Szkołę Podstawową w Lipsku, Szkołę Podstawową w Mokrem, Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem, Szkołę Podstawową w Pniówku, Niepubliczne Przedszkole „Urwis” w Sitańcu, Szkołę Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu, Szkołę Podstawową im. Edwarda Kasprzysiaka w Wysokiem, Szkołę Podstawową im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej, Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Zawadzie, Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Zawadzie, Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem i Koło Gospodyń Wiejskich z Pniówka.
Konkurs został zorganizowany po raz 15. Po raz pierwszy ogłoszony został w 2005 roku. Jak w latach ubiegłych przeprowadzono go w sześciu kategoriach wiekowych: kategoria I – dzieci w wieku do 5 lat oraz klasy 0 szkoły podstawowej; kategoria II – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej; kategoria III – uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej i gimnazjów; kategoria IV – uczniowie szkół średnich; kategoria V – „open” – osoby dorosłe powyżej 18 roku życia; kategoria VI – rodzinna.
Spośród wszystkich zgłoszonych prac, pięć zostało wybranych przez jury konkursowe jako Kartki Wielkanocne Gminy Zamość. Zostały one wydrukowane i rozesłane z życzeniami od Samorządu Gminy Zamość. Ich autorami są: Nadia Nadworska ze SP w Mokrem, Klaudia Puhacz ze SP w Pniówku, Dawid Okoniewski ze SP w Wysokiem, Kornelia Bekier ze SP w Żdanowie, Wiktoria Litwin z Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s Wysokiem.

Ponadto wyróżnienia otrzymali:

 • Szkoła Podstawowa w Białowoli: Magdalena Adamczuk, Piotr Mateja, Kamila Kuźma, Maja Gruszkiewicz, Paweł Kujda, Kacper Saluk, Szymon Cisek, Amelia Gromek,
 • Szkoła Podstawowa w Borowinie Sitanieckiej: Magdalena Miętkiewicz, Piotr Sędłak, Zofia Wiater, Emilia Matwiej,
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach: Julia Małyszko, Anna Mróz, Maja Kukiełka, Marta Panasiewicz, Marcel Klimkiewicz, Jagoda Gaweł, Anna Sawicka, Julia Furgała, Lena Proć, Michalina Teterycz, Amelia Kopiec, Gabriela Wojciechowska, Eliza Fik, Alicja Strzelecka, Julia Brzezicka, Hanna Szust, Maciej Ćwik,
 • Szkoła Podstawowa w Lipsku: Szymon Krzyszczuk, Aleksandra Greszta, Sylwia Radlińska, Maja Kudyk, Hanna Kudyk, Michał Gajak, Karolina Sokolińska,
 • Szkoła Podstawowa w Mokrem: Mikołaj Pitwała, Miłosz Łygas, Jakub Rudnicki, Szymon Szepelak, Karolina Hałasa, Martyna Misiarz, Nikodem Kmieć, Gabriel Bielak, Oskar Łygas, Julia Adamowicz, Amelia Sierak,
 • Szkoła Podstawowa w Płoskiem: Oliwia Duda, Lena Tulpan, Kinga Jonas, Joanna Duda, Maja Bednarska,
 • Szkoła Podstawowa w Pniówku: Piotr Szpindor, Bartosz Muca, Sylwia Sołoducha, Alex Mulawa, Magdalena Kudyk, Julia Zielonka, Wiktor Ziemiński, Magdalena Małek, Weronika Muca,
 • Szkoła Podstawowa w Sitańcu: Justyna Bosiak, Roksana Sałamacha, Nelly Malowana,
 • Szkoła Podstawowa w Wólce Wieprzeckiej: Roksana Kozłowska, Damian Kondrakiewicz, Jakub Bednarz, Krystian Pakuła, Zuzanna Artymiak,
 • Szkoła Podstawowa w Wysokiem: Kacper Ciurysek, Weronika Kobryń, Amelia Joniec, Zuzanna Kliza, Paulina Kobryń, Jessica Dudek, Bartłomiej Michel,
 • Szkoła Podstawowa w Zawadzie: Karolina Machałek, Roksana Wójtowicz, Szymon Gębala, Oliwia Dołba, Nikola Głąb, Oliwia Kendra,
 • Szkoła Podstawowa w Żdanowie: Wanesa Artymiak, Aleksandra Szpinda, Oliwier Dziaduszek, Blanka Krupa, Filip Dziędziurko, Patrycja Sokołowska, Izabela Bondyra, Tymon Radliński, Zuzanna Karabiowska, Kevin Soboń, Amelia Kłos, Maja Mnich, Hanna Jagoda Terlecka, Agata Szponar, Amelia Unifatowicz,
 • Niepubliczne Gimnazjum w Zawadzie: Malwina Siemko, Milena Misiarz,
 • Niepubliczne Przedszkole „Urwis” w Sitańcu: Stefan Popielec, Magdalena Winiarczyk, Adam Tyrka,
 • Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem: Oliwia Łukasik, Maria Jakubczak,
 • oraz autorzy prac zgłoszonych w kategorii rodzinnej: Marcin i Barbara Cioś z Płoskiego.

Łącznie nagrodzono i wyróżniono 110 prac.
Funkcję jurorów pełnili wieloletni nauczyciele, panie: Zofia Przytuła, Monika Łasocha i Anna Piasecka. Wszyscy wyróżnieni oraz laureaci konkursu podczas podsumowania otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, które wręczali panowie Ryszard Gliwiński wójt gminy Zamość i Jarosław Kalbarczyk dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem. Podczas spotkania można było oglądać wystawę nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych. Będzie ona dostępna do końca kwietnia 2019 roku. Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem.

GOK

Skip to content