Sołecki Dzień Kobiet w Chyżej

„ … To Wam należne jest to miano przecie, że to Wy jesteście te najpiękniejsze na świecie” – to fragment utworu, którym panowie powitali mieszkanki Chyżej, przybyłe na spotkanie, zorganizowane z okazji Dnia Kobiet.

Wydarzenie odbyło się 16 marca 2019 r. w obiekcie pełniącym funkcję zastępczą świetlicy w Chyżej. Poprzedziło go witanie kwiatami każdej z przybywających pań. Następnie grupa panów w osobach Andrzeja Pokrywki – sołtysa Chyżej, Edmunda Hałasy – radnego Rady Gminy Zamość, Konrada Dziuby – z-cy dyrektora wydziału społeczno-administracyjnego i zarazem radnego Rady Powiatu Zamojskiego, a także członków Rady Sołeckiej: Janusza Bisa, Ireneusza Szewczuka i Andrzeja Sikory, wspólnie wykonała wierszowany utwór powitalny. Z częścią artystyczną przybył do Chyżej zespół śpiewaczo-obrzędowy „Wesołe Gosposie”, który zaprezentował się w koncercie pieśni ludowych i biesiadnych. W rolę konferansjera wcieliła się liderka zespołu, Halina Bosiak. Muzyczną niespodziankę przygotowali w/w panowie z Chyżej, którzy zaśpiewali razem dla obecnych pań, a następnie wspólnie z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich z Chyżej wykonali piosenkę o swoim sołectwie. Uroczystość zwieńczyła degustacja okolicznościowego tortu, poprzedzona życzeniami od Wójta Gminy Zamość, Ryszarda Gliwińskiego.

Spotkanie zorganizowali Sołtys z Radą Sołecką i Kołem Gospodyń Wiejskich w Chyżej, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, przy wsparciu Samorządu Gminy Zamość, w tym Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość.

GOK: MM

Skip to content