Szopinieckie spotkanie i Jubileusz KGW

15-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Szopinku przyczyniło się do zorganizowania wydarzenia kulturalnego pod nazwą „Szopinieckie Spotkanie Pokoleń”, które odbyło się w sobotę, 16 listopada 2019 r., w miejscowej świetlicy.

Wszystkich przybyłych powitali gospodarze spotkania: sołtys Piotr Najda – radny Rady Gminy Zamość i Marzena Proć – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Szopinku. Na program wydarzenia, współorganizowanego przez gminny Samorząd i Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość, miała decydujący wpływ grupa mieszkańców Szopinka skupiona wokół miejscowej świetlicy, tj. działająca w strukturach miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich oraz skupiona wokół zespołu wokalnego „Showmen Szopinek”, funkcjonującego pod skrzydłami GOK-u. Szopinieckie Spotkanie Pokoleń było swoistym podsumowaniem życia kulturalnego miejscowości, w którym szczególne miejsce zajmują dwa wyżej wymienione podmioty. W związku z przypadającym 15-leciem istnienia KGW Szopinek, przewodnicząca Koła, Marzena Proć, przedstawiła jego historię, której tłem była prezentacja na ekranie najciekawszych zdjęć z kroniki KGW i archiwum GOK-u. Potem głos zabrał wójt Ryszard Gliwiński, kończąc mowę życzeniami, do których przyłączyli się inni samorządowcy, radni, członkowie Rady Sołeckiej, przedstawicielki innych KGW oraz przybyli goście. Był również jubileuszowy tort od Gospodyń z Szopinka i wspólne odśpiewanie „sto lat”. Warto przypomnieć, że Panie z KGW za przygotowanie regionalnej potrawy „Kurczak ze młyna” zdobyły I miejsce w konkursie „Smaki Zamościa i Roztocza 2019” oraz nominację do tytułu „Perła 2019”. Dlatego też obecne członkinie KGW wręczyły Paniom „seniorkom” z KGW naszyjniki z pereł. Wydarzenie było też okazją do uhonorowania nie tylko obecnych, ale i byłych członkiń Koła, dlatego ze specjalnymi dedykacjami dla nich zaśpiewał męski zespół „Showmen Szopinek” przy akompaniamencie Cezarego Gomułki. Grupa istnieje, co prawda, dopiero 3 lata, ale systematycznie występuje podczas różnych wydarzeń w gminie i regionie, na które zapraszana jest nader często. Za ich występ „Jubilatki” odwdzięczyły się niespodzianką, śpiewając po raz pierwszy razem z „Showmenami” wcześniej przygotowany utwór. Na koniec części artystycznej wystąpił z koncertem zespół „Tango”. Mimo, że część artystyczna dobiegła końca, to jednak mało komu chciało się opuszczać świetlicę w Szopinku. Rozmowy, wspomnienia i spotkania przy poczęstunkach od „Jubilatek” trwały do późna. Wydarzenie zorganizowano w ramach upowszechniania idei samorządowej w Gminie Zamość. Organizatorami byli: Samorząd Gminy Zamość, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość, Sołtys i Rada Sołecka Szopinka, przy nieocenionym wsparciu grupy aktywnych mieszkańców, w tym członkiń szopinieckiego KGW oraz zespołu „Showmen Szopinek”.

GOK: EO i JK

Skip to content