WYŚPIEWANE NAGRODY W ALEKSANDROWIE

Nagrody pieniężne trafiły do zespołów z Gminy Zamość na Konkursie Piosenki Partyzanckiej w Aleksandrowie. W imprezie wzięło udział łącznie 25 zespołów z różnych zakątków Zamojszczyzny, w tym 2 zespoły z naszej Gminy. Oba zaprezentowały się tak dobrze, że nagrodzono je finansowo.

XXV Konkurs Piosenki Partyzanckiej odbył się 7 lipca 2019 r. na terenach Amfiteatru w Dąbrowie /Gmina Aleksandrów/. Uroczystość poprzedziła Msza święta celebrowana przez ks. Waldemara Dudzińskiego z parafii w Górecku Kościelnym. Po mszy świętej wystąpił Wójt Gminy Aleksandrów, Józef Henryk Biały, witając przybyłe zespoły, publiczność i gości. Przesłuchania konkursowe otworzył zespół „Złote Kłosy” ze wsi Łubcze w powiecie tomaszowskim – ubiegłoroczny laureat Konkursu Piosenki Partyzanckiej. Gminę Zamość reprezentowały dwie formacje śpiewacze: zespół „Wesołe Gosposie” z Sitańca Kolonii i zespół „Echo Lipska”. „Wesołe Gosposie” wyróżniały się wykorzystaniem dużego bębna basowego, obsługiwanego przez jedną z członkiń oraz oryginalnym akompaniamentem dwóch muzykujących Panów, grających na skrzypcach i akordeonie. Zespół wystąpił z utworami „Partyzant” i „Po ten kwiat czerwony”. Natomiast grupa „Echo Lipska” zaprezentowała utwory „Ojczyzno ma” i „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”. Pieśniarkom z Lipska towarzyszył akordeonista. Obie formacje z naszej Gminy wyróżniały się na tle innych wykonawców do tego stopnia, że jurorzy postanowili nagrodzić oba. Nagrody w konkursie ufundował Wójt Gminy Aleksandrów. „Wesołe Gosposie” zajęły III miejsce i odebrały nagrodę w wysokości 400 zł. Z kolei „Echo Lipska” dostało wyróżnienie, co też wiązało się z niewiele mniejszą nagrodą finansową w wysokości 300 zł. Obie grupy z Gminy Zamość dostały ponadto ręcznie wykonane proporczyki okolicznościowe. Zespołom należą się serdecznie gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

 GOK: Edyta Zając

Skip to content