Jubileusz Par Małżeńskich w Gminie Zamość

Jubileusz Par Małżeńskich w Gminie Zamość

Jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego obchodziło w tym roku 39 par z Gminy Zamość, w tym: Aleksandra Elżbieta i Bolesław Adamowiczowie z Wychodów, 6 par z Zawady: Krystyna i Tadeusz Adamowiczowie, Zofia i Mieczysław Dobromilscy, Danuta Teresa i Tadeusz Panuciakowie, Grażyna Maria i Ryszard Tadeusz Stadnikowie, Marianna i Eugeniusz Studzińscy, Grażyna Maria i Aleksander Jan Zgnilcowie, 3 pary z Kalinowic: Janina Zofia i Ryszard Bełzowie, Sabina i Tadeusz Sygiedowie, Romana i Adolf Szatałowie, Henryka i Jerzy Bzdeniowie z Bortatycz Kolonii,
4 pary z Płoskiego: Urszula i Marian Czekierdowie, Krystyna Anna i Henryk Ryszard Gruszkowie, Eugenia i Jerzy Janusz Sobczykowie, Krystyna Władysława i Zbigniew Jerzy Wiatrzykowie, 4 pary z Pniówka: Maria Danuta i Jan Farionowie, Halina i Stanisław Wojciech Jargiełowie, Janina i Roman Kalinowscy, Mieczysława Zofia i Stanisław Paszkowscy, Danuta Romana i Adam Lech Gresztowie z Lipska, 3 pary ze Żdanowa: Maria Teresa i Bolesław Stanisław Klimkowie, Zofia i Kazimierz Piotr Koziołowie, Ewa Maria i Kazimierz Skibowie, 3 pary ze Skokówki: Danuta i Henryk Konstantynowiczowie, Alina Wanda i Lucjan Maniukowie, Wiesława i Mieczysław Andrzej Zakrzewscy, Maria i Roman Kostrubcowie z Borowiny Sitanieckiej, Zofia i Adam Kazimierz Koziołowie z Wólki Wieprzeckiej, 3 pary z Sitańca: Teresa Emilia i Roman Naczasowie, Stanisława i Henryk Rajtarowie, Henryka i Czesław Jan Sokalowie, Władysława i Tadeusz Stanisław Pawliszakowie z Wysokiego, 2 pary z Sitańca Kolonii: Jadwiga i Bolesław Pieczykolanowie, Lilja i Eugeniusz Smykowie, Teresa i Edward Pasiekowie z Siedlisk, Maria i Jan Sałamachowie z Mokrego, Danuta i Andrzej Serafinowie z Wólki Panieńskiej, Maria i Edward Skrzyńscy z Jatutowa, Maria Mieczysława i Ryszard Świrgoniowie z Lipska Polesia.
Uroczyste obchody jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego par z Gminy Zamość odbyły się 6 października w Sitańcu. Rozpoczęły się Mszą świętą w intencji Jubilatów w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła. Mszę świętą w intencji Jubilatów odprawił ksiądz dziekan Bolesław Zwolan – proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu. Oprawę muzyczną zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola, pod kierunkiem kapelmistrza Józefa Tokarza oraz Chór Sitanianie, pod kierownictwem Ireny Dużyńskiej. Podczas Mszy świętej odbyło się odnowienie przysięgi małżeńskiej. Podziękowania na ręce księdza proboszcza, w imieniu wszystkich jubilatów, złożyli państwo Jadwiga i Bolesław Pieczykolanowie.
Po zakończonej Mszy świętej odbyło się odznaczenie jubilatów medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanymi przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, przekazane zostały legitymacje, pamiątkowe dyplomy od Księdza Biskupa Mariana Rojka – ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej, listy gratulacyjne od Samorządu Gminy Zamość i kwiaty dla pań. Wręczali je: Ryszard Gliwiński – wójt Gminy Zamość, Wojciech Suchowicz – przewodniczący Rady Gminy Zamość, Konrad Dziuba – zastępca dyrektora Wydziału Społeczno-Administracyjnego w Urzędzie Gminy Zamość i ksiądz proboszcz Bolesław Zwolan. Druga część uroczystości z poczęstunkiem, tortem i koncertem odbyła się w sali „Apart” przy „Karczmie Góralskiej” w Zamościu. Dla Jubilatów wspaniały koncert wykonał Chór „Sitanianie”, któremu akompaniował instruktor muzyczny Tadeusz Flor, a okolicznościowy wiersz recytowała Halina Bosiak.
Koordynacją organizacji całej uroczystości zajął się Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość.

GOK, UGZ

Skip to content