30 lat działalności zespołu „Roztoczanki”

30 lat działalności zespołu „Roztoczanki”

Zespół „Roztoczanki” powstał 16 maja 1990 roku i funkcjonuje nieprzerwalnie już 30 lat. Główną inicjatorką utworzenia grupy śpiewaczej była Pani Zofia Korona, ówczesna przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce Wieprzeckiej. Instruktorem muzycznym „Roztoczanek” od 2005 roku był Stanisław Momot, a od 2016 roku funkcję tę pełni Daniel Narolski. Zespołowi przewodniczy Pani Maria Listopad. Większość członkiń to Panie należące do Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce Wieprzeckiej. Nazwa zespołu nawiązuje do Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza, w obrębie, których leży rodzinna miejscowość. Zainspirowane pięknem przyrody i zapachem roztoczańskiej ziemi, swoim śpiewem członkinie wprowadzają słuchaczy w nastrój dawnych klimatów ludowej kultury i tradycji. Jednakowe barwne, ludowe stroje stanowią wizytówkę roztoczańskich wokalistek.

Repertuar zespołu zawiera wiele pieśni i piosenek ludowych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, patriotycznych, religijnych oraz biesiadnych. W ciągu 30 lat działalności, zespół zdobył ogromną sympatię lokalnej publiczności. Grupa występuje podczas uroczystości gminnych m.in. na Dożynkach Gminy Zamość, Dniu Susła, Samorządowym Dniu Kobiet, Dniu Samorządowca i wielu innych. Formacja reprezentuje gminę, również podczas wielu wydarzeń o zasięgu ponad lokalnym. Uczestniczy w licznych biesiadach, festynach, przeglądach pieśni  patriotyczno – religijnych, pieśni maryjnych, kolęd i pastorałek. Zespół posiada w swoim dorobku liczne nagrody i wyróżnienia, są laureatami festiwali i konkursów folklorystycznych. Do najważniejszych nagrodzonych występów należą:

 • 01.2013 r. – II miejsce na przeglądzie kolęd i pastorałek w Nieliszu,
 • 09.2015 r. – II miejsce na Roztoczańskiej Liście Przebojów Ludowych w Katolickim Radiu Zamość,
 • 05.2017 r. – II miejsce na Festiwalu Pieśni Maryjnej „TOTUS TUUS” w Lipsku
 • 2018r. – wyróżnienie podczas przeglądu zespołów folklorystycznych, Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu.

Działalność zespołu opiera się przede wszystkim na podtrzymywaniu i upowszechnianiu ludowych tradycji poprzez integrowanie mieszkańców wsi do pogłębiania procesu zachowania od zapomnienia regionalnej muzyki biesiadnej. Swoimi występami zarażają słuchaczy radością folkowego ducha, a repertuar, jaki reprezentują to skarbnica wiedzy o kulturze muzyki regionalnej. To ich nieustający zapał niewątpliwie jest powodem scenicznych sukcesów.

Kalendarium wiodących wydarzeń w działalności zespołu „Roztoczanki”

 • 16.V.1990r. – Powstanie zespołu śpiewaczego o nazwie „Roztoczanki”, z inicjatywy Pani Zofii Korony Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce Wieprzeckiej.
 • 26.III.1995r. – Udział w Eliminacjach Rejonowych VIII Przeglądu Zespołów Śpiewaczych „Kiermasz Folkloru”
 • 07.V.1995r. – Udział w Eliminacjach Wojewódzkich Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych.
 • VI.1995r. – Występ okolicznościowy podczas Jubileuszu działalności Bibliotek w Zawadzie.
 • VI.1995r. – Występ okolicznościowy podczas Zawodów Strażackich w Sitańcu.
 • 10.XI.1996r. – Udział w IX Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Szczebrzeszynie.
 • 10.V.1998r. – Występ zespołu podczas uroczystości 600-lecia Żdanowa.
 • 14.XI.1998r. – Uczestnictwo zespołu w Rejonowych Eliminacjach X Wojewódzkiego przeglądu Zespołów Śpiewaczych w Tarnogórze.
 • VII.2000 r. – Udział zespołu w VIII Festiwalu Kultury Ekologicznej w Józefowie.
 • 15.VII.2000r. – I Zamojskie Dni Folkloru w Zwierzyńcu. Dyplom dla zespołu za udział w programie artystycznym.
 • V.2001r. – Eliminacje Wojewódzkie XXXV Ogólnopolskiego Festiwalu kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Nad Wisłą – Regionalny Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych. Uroczyste Podziękowania dla zespołu oraz członkini Pani Marii Lewczuk.
 • 12-13.VII.2003r. – IV Zamojskie Dni Folkloru w Zwierzyńcu. Wyróżnienie za udział w części artystycznej.
 • IX.2005r. – Udział w Eliminacjach Wojewódzkich 41 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Nad Wisłą. Uroczyste podziękowania dla Zespołu oraz założycielki Pani Zofii Korony.
 • VII.2006r. – VII Zamojskie Dni Folkloru w Zwierzyńcu. Udział zespołu w koncercie pieśni i muzyki ludowej.
 • VIII.2006r. – Udział oraz pomoc w organizacji II święta Konia Orientalnego na Kresach w Wólce Wieprzeckiej.
 • 27.VII.2008r. – „Dzień Susła” w Mokrem. Koncert okolicznościowy.
 • 6.IX.2009r. – Dożynki Gminy Zamość w Wólce Wieprzeckiej. Udział zespołu w części artystycznej.
 • 23.V.2010r. – Jubileusz 20 – lecia KGW w Wólce Wieprzeckiej i zespołu Roztoczanki.
 • 7.VIII.2011r. – Uczestnictwo w Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym.
 • 3.IV.2011r. – Koncert zespołu w kaplicy św. Rafała Archanioła Szpitala im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
 • 2.VI.2011r. – Zjazd Zarządu Gminnego OSP w Wólce Wieprzeckiej. Koncert okolicznościowy.
 • 24.VI.2012r. – „Dzień Samorządu Terytorialnego” w Żdanowie. Koncert okolicznościowy.
 • 1.VII.2012r. – „Powitanie wakacji” w Kalinowicach. Koncert okolicznościowy.
 • 22.VII.2012r. – „Festiwal Kwiatów” w Jatutowie. Koncert okolicznościowy.
 • 14.VIII.2012r. – „Festyn rodzinny” w Białobrzegach. Koncert okolicznościowy.
 • 17.I.2013r. – Zdobycie II miejsca na przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Nieliszu.
 • 27.IV.2013r. – Udział w Eliminacjach do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.
 • 3.V.2013r. – Jubileuszowy występ zespołu na obchodach 50-lecia OSP Wólka Wieprzecka.
 • 7.VII.2013r. – „Lipskie Lato Kulturalne”. Koncert okolicznościowy.
 • 11.V.2014r. – „Dzień Muzealnika” w Wysokiem. Koncert okolicznościowy.
 • 18.V.2014r. – „Dzień Skaraszowa”. Pomoc i udział w organizacji wydarzenia.
 • 31.VIII.2014r. – „Festyn rodzinny w Skaraszowie”. Pomoc i udział w organizacji wydarzenia.
 • 21.IX.2014r. – Organizacja i udział w wydarzeniu „Powitanie Jesieni” w Wólce Wieprzeckiej.
 • 22.X.2014r. – Udział w Eliminacjach do Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów w Dęblinie.
 • 9.XI.2014r. – Udział w konkursie Pieśni Patriotycznej w Starym Zamościu.
 • 11.I.2015r. – Spotkanie opłatkowe w Skaraszowie. Koncert okolicznościowy.
 • 25.IV.2015r. – Udział w Eliminacjach Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych.
 • 13.IX.2015 r. – Zespół laureatem II miejsca na Roztoczańskiej Liście Przebojów Ludowych w Katolickim Radiu Zamość.
 • 7.II.2016r. – Obchody jubileuszu 25-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce Wieprzeckiej i zespołu „Roztoczanki” – Występ jubilatek przy akompaniamencie Daniela Narolskiego.
 • 22.V.2016r. – Udział w I Lipskim Festiwalu Pieśni Maryjnej – Dla Matki.
 • I.2017r. – Zespołu na Wspólnym kolędowaniu w Lipsku.
 • II.2017r. – Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+. Pomoc w organizacji spotkania. Występ zespołu podczas programu artystycznego.
 • 21.V.2017r. – Zdobycie II miejsca na Festiwalu Pieśni Maryjnej „TOTUS TUUS” w Lipsku.
 • 22.VI.2017r. – Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej. Pomoc w organizacji uroczystości oraz występ zespołu.
 • 16.VII.2017r. – Wydarzenie plenerowe „Folkowisko” w Wierzchowinach. Występ zespołu.
 • 6.I.2018r. – Sołeckie Spotkanie Opłatkowe w Wólce Wieprzeckiej. Występ okolicznościowy.
 • 13.V.2018 r. – Udział w III Festiwalu TOTUS TUUS Pieśni Maryjnej i Patriotycznej w Lipsku.
 • 3.III.2019r. – Święto Dnia Kobiet w Wólce Wieprzeckiej. Występ okolicznościowy.
 • 28.VII.2019r. – Wydarzenie plenerowe „FOLKOPOLKA” w Wólce Wieprzeckiej. Występ okolicznościowy.

Za te 30 lat reprezentowania samorządu Gminy Zamość, za wszelki trud służący ubogacaniu naszego kulturowego dziedzictwa, składamy serdeczne podziękowania, życząc tym samym jeszcze wielu lat działalności obfitujących w liczne sukcesy artystyczne.

Skip to content