Konkurs „Kartki Wielkanocne Gminy Zamość”

Konkurs „Kartki Wielkanocne Gminy Zamość”

Aż 536 prac wpłynęło do gminnego Wielkiego Konkursu „Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2020”, najwięcej ze szkół i przedszkoli. Wybrano „Wielką Piątkę” i wyróżniono 66 prac. Konkurs zorganizowano już po raz szesnasty, ale po raz pierwszy nie odbył się uroczysty finał – koronawirus pokrzyżował organizatorom plany.

W tym roku z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną, związaną z pandemią SARS-Cov-2, gminny konkurs plastyczny na Kartki Wielkanocne jest wyjątkowy. Prace zostały wybrane i nagrodzone, aczkolwiek uroczystego wręczenia nagród w tym roku wyjątkowo nie będzie. Nagrody zostaną przekazane do szkół, gdzie zostaną rozdane podopiecznym w najbliższym z możliwych terminów. Niezmiennie konkurs objęty został honorowym patronatem Wójta Gminy Zamość.
Na konkurs wpłynęło 536 prac, zgłoszonych przez osoby indywidualne, rodziny i placówki oświatowe i opiekuńcze z terenu Gminy Zamość, tj.: Szkołę Podstawową w Białowoli, Szkołę Podstawową im. Księdza Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Szkołę Podstawową w Lipsku, Szkołę Podstawową w Mokrem, Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem, Szkołę Podstawową w Pniówku, Niepubliczne Przedszkole „Urwis” w Sitańcu, Szkołę Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu, Szkołę Podstawową im. Edwarda Kasprzysiaka w Wysokiem, Szkołę Podstawową im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej, Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Zawadzie, Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie.
Konkurs zorganizowano po raz 16-ty, pierwsza edycja odbyła się w 2005 roku. Wzorem lat ubiegłych przeprowadzono go w sześciu kategoriach wiekowych: kategoria I – dzieci w wieku do 5 lat oraz klasy „0” szkoły podstawowej; kategoria II – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej; kategoria III – uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej; kategoria IV – uczniowie szkół średnich; kategoria V – „open” – osoby dorosłe powyżej 18-go roku życia; kategoria VI – rodzinna.
Spośród wszystkich zgłoszonych prac, pięć równorzędnie zwycięskich dzieł zostało wybranych przez jury konkursowe jako Kartki Wielkanocne Samorządu Gminy Zamość. Tzw. „Wielka Piątka” prac została wykorzystana do wydruku i rozesłania kartek pocztowych z życzeniami wielkanocnymi od Samorządu Gminy Zamość. Autorami „Wielkiej Piątki” są: Bartłomiej Kobel ze szkoły w Mokrem, Aleksandra Bielak z szkoły w Wólce Wieprzeckiej, Natalia Stręciwilk ze szkoły w Lipsku, Anna Mróz ze szkoły w Kalinowicach oraz Natalia Molenda ze szkoły w Lipsku.
Wyróżnienia specjalne otrzymali: Dorota Kmieć – SP Mokre, Piotr Mateja i Maksymilian Bondyra – obaj ze szkoły w Białowoli, Michał Gajak – SP Lipsko, Lena Musiał i Zofia Gancarz – obie ze szkoły w Kalinowicach, Amelia Szewczuk, Dagmara Skrzyńska i Sasza Czuchra – cała trójka ze szkoły w Żdanowie.
Ponadto wyróżnienia otrzymali:
Szkoła Podstawowa w Białowoli: Daria Sokołowska, Weronika Kuźma, Paulina Ścirka, Amelia Lupa, Kamila Kuźma, Emilia Lupa, Paweł Kujda, Milena Czop;
Szkoła Podstawowa w Borowinie Sitanieckiej: Igor Ślesiński, Adrian Pabich, Kacper Złamańczuk, Adrian Machowski, Jolanta Hojda;
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach: Julia Grzybek, Eliza Fik, Patryk Litwińczuk, Jakub Sobczuk, Maja Kukiełka, Matylda Rymarz, Lena Seroka, Kacper Kawałko, Julia Małyszko;
Szkoła Podstawowa w Lipsku: Damian Albingier, Aleksandra Kyc, Hubert Sinkiewicz, Antoni Stopa, Krystian Greszta, Aleksandra Greszta, Patryk Dymski, Julia Czerwonka, Karolina Sokolińska, Laura Kukiełka;
Szkoła Podstawowa w Mokrem: Zuzanna Małysz, Emilia Majda, Emilia Zaremba;
Szkoła Podstawowa w Płoskiem: Szymon Mielko, Viktoria Makaj, Maria Szelezin;
Szkoła Podstawowa w Wólce Wieprzeckiej: Jakub Bednarz, Michał Olejarczuk, Julia Lepa, Zuzanna Artymiak, Magdalena Chmiel, Roksana Pakuła, Roksana Kozłowska, Julia Rybak, Karolina Pupiec;
Szkoła Podstawowa w Wysokiem: Antoni Bartoń;
Szkoła Podstawowa w Zawadzie: Oliwia Dołba;
Szkoła Podstawowa w Żdanowie: Karolina Filipowicz, Julia Czwartkowska, Alicja Filipowicz, Jakub Szpyra, Nikola Sobczak, Aleksandra Szpinda, Patrycja Dziduch.
Łącznie nagrodzono i wyróżniono 71 prac. Funkcję jurorów w tym roku pełnili: Dorota Waga z Biblioteki Publicznej Gminy Zamość, Daria Burcon z ramienia Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ oraz Jerzy Tkaczyk – lokalny artysta i fotograf. Wszyscy wyróżnieni oraz laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki. Gratulujemy. Konkurs zorganizował Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość.

GOK: AW

Skip to content