Myśliwi i Wesołe Gosposie

Myśliwi i Wesołe Gosposie

26 września 2020 r. odbyły się XI Lubelskie Spotkania z Tradycją i Kulturą Łowiecką, które uświetniły liczne występy zespołów muzycznych, prezentacje i wystawy. W gronie wykonawców był Zespół Obrzędowy Wesołe Gosposie z Sitańca Kolonii (Gmina Zamość).

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, skąd wyruszył myśliwski korowód na Rynek Wielki. Tu widzowie mogli się zapoznać z wieloma aspektami bogatej kultury i tradycji łowieckich. Ciekawą ofertę edukacyjną przygotowało: Nadleśnictwo Zwierzyniec, Klub „Dian” im. Elżbiety Sapiehy Okręgu Zamojskiego PZŁ i Polski Związek Łowiecki Zarządu Okręgowego w Zamościu, a wystawy myśliwskie – najstarsze na Zamojszczyźnie, obchodzące jubileusz 100-lecia, Koło Łowieckie nr 58 Towarzystwo Racjonalnego Polowania w Zamościu i Wojskowe Koło Łowieckie 121 „Świt”.

Publiczność była świadkiem wręczenia odznaczeń, złożenia ślubowania myśliwskiego, prezentacji psów myśliwskich i sokolnictwa. Na scenie wystąpili sygnaliści prezentujący sygnały myśliwskie oraz jedyny w Polsce, złożony z myśliwych Chór Myśliwski Knieja, Kapela Podwórkowa z Tomaszowa Lubelskiego, Zespół Krajka z Biłgorajskiego Centrum Kultury, prezentujący rzadki instrument „sukę biłgorajską”.
Z żywym repertuarem wystąpił reprezentujący Gminę Zamość, Zespół Wesołe Gosposie z Sitańca Kolonii. Zespół występuje przy akompaniamencie akordeonu (Pan Czesław Bartnik), skrzypiec (Pan Leszek Krawczyk) z towarzyszeniem perkusji (Pani Stanisława Roch). Na to szczególne święto myśliwych przygotował utwory m.in.: „Hej, ode wsi do miasta”, „Pod borem zielony gaj”, „Oj zagraj mi muzyczko”, „Ludowe granie i to śpiewanie”.

O historii łowiectwa opowiedzieli Jubilaci – Koło Łowieckie nr 58 Towarzystwo Racjonalnego Polowania w Zamościu. Początkiem 1920 r. powstało Towarzystwo Racjonalnego Polowania, najstarsze z Kół wchodzące w skład Okręgu Zamojskiego. Można je zaliczyć do Kół w naszym kraju, które tworzyły model łowiectwa w Polsce i do nielicznego grona organizatorów Polskiego Związku Łowieckiego. Okres II wojny światowej przynosi zawieszenie działalności Towarzystwa. Zostało ono reaktywowane w 1945 r. przez 19 członków. Na bazie Towarzystwa Racjonalnego Polowania powstały dwa koła Nr 1 i Nr 2. W 1953 r. nadano numerację kołom łowieckim województwa lubelskiego, w związku z czym Koło Łowieckie Nr 1 otrzymało Nr 58 i pod tym numerem działa do dzisiaj. Obecnie liczy 66 członków. Gospodaruje na dwóch obwodach łowieckich Nr 240 w powiecie zamojskim o powierzchni 12849 ha oraz Nr 328 w powiecie biłgorajskim o powierzchni 6623 ha.

Z kulturą i tradycją łowiectwa można zapoznać się na co dzień w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem, w której wśród ekspozycji znajduje się kącik łowiecki. Eksponaty dostarczyło Wojskowe Koło Łowieckie Nr 121 „Świt”.

GOK: Magda Misztal

Skip to content