Nagrody i wyróżnienia dla 4 zespołów gminnych

Nagrody i wyróżnienia dla 4 zespołów gminnych

Aż 8 muzycznych podmiotów wykonawczych z terenu Gminy Zamość wzięło udział w prestiżowym wojewódzkim przeglądzie. Połowa z nich zyskała uznanie specjalistów zasiadających w Jury, którzy łącznie ocenili nagrania występów ponad pół setki wykonawców z całej Lubelszczyzny.

Pomimo trwającej pandemii, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie wraz z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie, zorganizował XXI Wojewódzki Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów, ale tym razem w formie online na podstawie przesłanych wcześniej nagrań z występami zespołów. Na szczęście w okresie letniego odwrotu koronawirusa Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość w miejsce odwołanych wydarzeń zorganizował 2-dniową sesję nagrań video dla większości zespołów i solistów, działających pod jego skrzydłami, więc materiał był gotowy i aktualny. Nagrań dokonano wówczas w Regionalnej Izbie Pamięci. Gdyby nie tamta sesja, wykonanie nowych nagrań w jesiennym czasie nasilenia się drugiej fali zachorowań, byłoby zbyt ryzykowne, jeśli nie sprzeczne z obostrzeniami. Ale udało się! Z Gminy Zamość swój udział w jesiennym wojewódzkim przeglądzie zgłosiło 7 zespołów oraz 1 solista, z czego aż 4 podmioty zyskały uznanie Jury, w którym zasiadało czworo specjalistów: Andrzej Sar – zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie i specjalista od kultury ludowej, Anna Kistelska – główny instruktor ds. żywego słowa WOK w Lublinie, Kornelia Sar – instruktor ds. dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny oraz Dominika Jarosz – logopeda i animator kultury. Jury ogłosiło werdykt dnia 1.12.2020 r. Spośród wykonawców z Gminy Zamość nagrodę otrzymał chór „Sitanianie” prowadzony przez Irenę Dużyńską i Tadeusza Flora. Natomiast wyróżnienia zdobyły zespoły „Białowolanki” i „Echo Lipska”, oba prowadzone przez Tadeusza Flora, oraz „Wesołe Gosposie” z instruktorem Czesławem Bartnikiem. Do tegorocznej edycji tego prestiżowego przeglądu, pomimo obostrzeń pandemicznych i trudności związanych z koniecznością wykonania nagrań, zgłosiło się w tym roku aż 56 podmiotów wykonawczych z całego województwa lubelskiego.

GOK: AS i JK

Skip to content