Podsumowanie zdalnych Dożynek 2020

W tym roku Dożynki Gminy Zamość odbyły się w nietypowej, „zdalnej” formie. Ze względu na panujący stan epidemii Covid-19 formę festynu w plenerze zastąpiono aż czterema konkursami, żeby sprostać obostrzeniom sanitarnym, a jednocześnie nie rezygnować całkowicie z działań dożynkowych w poszczególnych Sołectwach. Pula nagród finansowych w czterech konkursach wyniosła aż 13 400 zł. W trzech pierwszych konkursach nagrody powędrowały do Sołectw, a w foto-konkursie do autorów zwycięskich zdjęć.

W ramach „Zdalnych Dożynek Gminy Zamość 2020” zrealizowano następujące konkursy: „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” – głosowanie Sołectw, „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” – plebiscyt internetowy (głosowanie na zdjęcie wieńca), „Najpiękniejsza Dożynkowa Prezentacja Sołectwa” – plebiscyt internetowy (głosowanie na zestaw zdjęć ze stoisk, wystaw, itp.) oraz konkurs fotograficzny dla mieszkańców Gminy Zamość pod hasłem „Żniwa, plony i zbiory” – plebiscyt internetowy. Organizatorem wszystkich konkursów był Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość, a patronat nad całym przedsięwzięciem sprawował Wójt Ryszard Gliwiński. Wprawdzie głosowanie internautów zamknięto z dniem 27 września 2020 r., to jednak cały czas na stronie internetowej Gminy Zamość można oglądać poszczególne foto-galerie i podziwiać tegoroczne wieńce dożynkowe, stoiska sołeckie oraz zdjęcia mieszkańców przysłane do foto-konkursu. Oto ogólne podsumowanie każdej z czterech „rywalizacji”.

Konkurs nr 1 na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 2020” był skierowany do Sołectw Gminy Zamość. Aż 31 Sołectw, spośród wszystkich 35, zgłosiło swoje wieńce do rywalizacji, co w dobie pandemii mile zaskoczyło nie tylko organizatorów. Poszczególne sołectwa głosowały wzajemnie, aby wybrać 3 najpiękniejsze wieńce. Polem oceny i wyboru była specjalna, anonimowa foto-galeria internetowa. Każde zdjęcie wieńca miało swój numer, a dodatkowo fotografie wyświetlały się w internecie w kolejności losowej więc za każdym razem innej. Obowiązkiem Sołtysów było dostarczyć organizatorowi w imieniu Sołectwa wypełnioną kartę konkursową z przyznanymi punktami. Po ich zsumowaniu okazało się, że na samym szczycie podium jest remis, dlatego zapadła decyzja, aby w tym roku równorzędnymi tytułami honorowymi „Laureatów Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 2020” obdzielić nie 3, a 4 wieńce, które zajęły miejsca na podium – I miejsce: 2 wieńce ex eaquo sołectw Mokre i Zwódne (po 10 pkt.); II miejsce: wieniec Lipska Polesia (8 pkt.); III miejsce: wieniec z Zawady (7 pkt.). W tym konkursie, wzorem lat ubiegłych, każde Sołectwo, które wykonało i zgłosiło swój wieniec do rywalizacji, otrzymało jednakową nagrodę finansową. Jej wysokość zdecydowanie nie zrekompensuje w najmniejszym stopniu realnych kosztów wykonania wieńców dożynkowych i pracy wielu ludzi, dlatego oprócz nagród każdej osobie zaangażowanej w sołeckie przygotowania dożynkowe należą się słowa uznania, wyrazy wdzięczności i serdeczne podziękowania za pracę i poświęcony czas, bo przecież nie o złotówki tu chodzi, tylko o kultywowanie i utrzymanie naszej rodzimej, ludowej tradycji dożynkowej, która w Gminie jest ciągle żywa, czego dowodem okazały się wszystkie tegoroczne konkursy w ramach „Zdalnych Dożynek Gminy Zamość 2020”.

 

Konkurs nr 2: w plebiscycie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Zamość 2020” mogli głosować wyłącznie użytkownicy internetu. Oddano 635 głosów, przy czym warto przypomnieć, że organizator wprowadził tu systemowe ograniczenie, aby z jednego adresu IP można było oddać tylko 1 głos internetowy. Wyniki tego plebiscytu ukształtowały się następująco: I miejsce zajął wieniec z Lipska Polesia (166 głosów; I nagroda dla Sołectwa), II miejsce przypadło wieńcowi z Wólki Wieprzeckiej (98 głosów; II nagroda dla Sołectwa) i III miejsce zajął wieniec ze Zwódnego (91 głosów; III nagroda dla Sołectwa). Bardzo dziękujemy Internautom za głosy i gratulujemy zwycięzcom pięknych wieńców. Zapraszamy do obejrzenia foto-galerii pokonkursowej (konkurs nr 1 i 2):
https://gminazamosc.pl/2020/najpiekniejszy-wieniec-dozynkowy-gminy-zamosc-2020/

 

Konkurs nr 3: w plebiscycie na „Najpiękniejszą Dożynkową Prezentację Sołectwa Gminy Zamość 2020” zasady były analogiczne, jak w konkursie nr 2, tylko przedmiotem oceny były dożynkowe stoiska i wystawy sołeckie, uwiecznione na zdjęciach, tworzących w internecie niezwykle interesującą, atrakcyjną i bardzo obszerną foto-galerię. Do tego konkursu swoje stoiska zgłosiło 27 Sołectw. Każdą prezentację uwieczniono na 4 wybranych zdjęciach więc łącznie organizator opublikował w tym konkursie aż 108 fotografii. Przeważnie miejscem „instalacji” stoisk były świetlice wiejskie, ale zdarzały się też plenery i posesje prywatne. Internauci w tym plebiscycie oddali 691 głosów (tu również z jednego adresu IP można było oddać tylko 1 głos). W wyniku głosowania internetowego I miejsce zajęła prezentacja Wólki Wieprzeckiej (129 głosów; I nagroda dla Sołectwa), II miejsce zdobyła prezentacja Białowoli (111 głosów, II nagroda dla Sołectwa)), III miejsce przypadło prezentacji Zwódnego (102 głosy; III nagroda dla Sołectwa). Zapraszamy do obejrzenia foto-galerii pokonkursowej (konkurs nr 3): https://gminazamosc.pl/2020/najpiekniejsza-dozynkowa-prezentacja-solectwa/

 

Konkurs nr 4: plebiscyt na najładniejsze zdjęcia autorstwa mieszkańców Gminy Zamość; hasło tego konkursu fotograficznego brzmiało: „Żniwa, plony i zbiory”. Ten konkurs wygenerował najwięcej głosów internetowych, łącznie oddano ich aż 6504. Spośród zgłoszonych fotografii do regulaminowej rywalizacji organizator zakwalifikował 37 zdjęć. Konkurs skierowano do pełnoletnich mieszkańców Gminy Zamość, którzy mogli zgłaszać swoje zdjęcia, ale głosować mógł każdy, kto tylko miał dostęp do internetu więc tu również o wynikach decydowali Internauci, oddając po jednym głosie z jednego adresu IP. Zwyciężyła fotografia zgłoszona przez Elżbietę Tur z Płoskiego (2468 głosów, I nagroda), II miejsce zajęło zdjęcie, które zgłosił Adam Gryn z Sitańca Kolonii (2401 głosów, II nagroda), a III miejsce zdobyła fotografia Doroty Orłowskiej z Wysokiego (513 głosów, II nagroda). Gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia foto-galerii pokonkursowej (konkurs nr 4):
https://gminazamosc.pl/2020/foto-plebiscyt-dozynkowy/

 

Wielkie dzięki należą się mieszkańcom Sołectw Gminy Zamość, którzy na przekór pandemii włączyli się w tegoroczne przygotowania wieńców i prezentacji, zgłoszonych do gminnej konkursowej zabawy dożynkowej. Ogrom podziękowań należy się internautom, którzy oddali swoje pojedyncze głosy w poszczególnych konkursach nr 2, 3 i 4. Podliczając te wszystkie głosy wychodzi imponująca liczba łączna 7830 oddanych głosów. Przy takich statystykach konkursową wersję „Zdalnych Dożynek Gminy Zamość 2020” w dobie pandemii należy uznać za nader udaną.

GOK: AS i JK

Skip to content