Spotkanie opłatkowe Wieprzca i Wychodów

Mieszkańcy tych dwóch miejscowości i zaproszeni goście spotkali się 19 stycznia 2020 r. w świetlicy wiejskiej położonej na pograniczu sołectw, by podzielić się opłatkiem i pokolędować. Nie tylko ten obiekt łączy te dwie społeczności, wspólne jest też Koło Gospodyń Wiejskich Wieprzec-Wychody.
Uroczystość otworzyła Anna Majda, sołtys Wychodów witając przybyłych.
Następnie wspólnie zaśpiewano kolędę „Wśród nocnej ciszy”, po czym ks. Józef Zwolak proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Kosobudach odczytał fragment Ewangelii według świętego Łukasza. Zgromadzeni wspólnie odmówili modlitwę w intencji obecnych, własnych rodzin i rodzin w Gminie Zamość oraz tych, którzy odeszli. Życzenia obecnym złożył Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość, który podziękował za zorganizowanie spotkania i przyjęcie zaproszenia do uczestnictwa w nim, dzięki czemu wciąż przekazywana jest bożonarodzeniowa radość. Składając sobie życzenia zebrani dzielili się pobłogosławionym opłatkiem.
Kolędowanie poprowadzili Daniel Narolski (organista z parafii Kosobudy) oraz panie z Klubu Seniora w Skaraszowie. Obecni mogli skosztować potraw i ciast przygotowanych przez KGW Wieprzec-Wychody i podziwiać ręcznie wykonane świąteczne ozdoby stołu i sali.
W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Wieprzca, Wychodów i sąsiednich Wierzchowin, Wólki Wieprzeckiej, Zarzecza, Hubal i Skaraszowa.
Do organizacji wydarzenia przyczynili się: Sołectwo Wychody i Sołectwo Wieprzec, Samorząd Gminy Zamość, Koło Gospodyń Wiejskich Wieprzec-Wychody, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, przy wsparciu organizacyjnym Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość.
Zrealizowano je w ramach zadania „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej”.

GOK

Skip to content