Święto Kobiet w Płoskiem

Święto Kobiet w Płoskiem

Przybyłych do świetlicy w Płoskiem powitali: Tadeusz Kostrubiec sołtys sołectwa i Radny Rady Gminy Zamość oraz Krzysztof Ostasz Radny Gminy Zamość. Na początku spotkania zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem  przygotowani przez nauczycielkę Joannę Wałczuk-Piech, przedstawiając współczesną wersję ballady Adama Mickiewicza, pt. „Pani Twardowska”.

Następnie przed zgromadzoną publicznością zaprezentowała się grupa wokalna „ShowMen” z Szopinka. W przerwie występu obecni na spotkaniu panowie, odśpiewali „sto lat”, złożyli Paniom najserdeczniejsze życzenia, wręczyli kwiaty oraz podzielili wszystkich zgromadzonych okolicznościowym tortem. Dalsza część wieczoru upłynęła na rozmowach przy herbacie i słodkim poczęstunku.

Organizatorami spotkania byli: Samorząd Gminy Zamość, w tym Sołtys z Radą Sołecką Płoskiego, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+,
przy wsparciu organizacyjnym Koła Gospodyń Wiejskich w Płoskiem oraz Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość.

GOK: KC

 

 

Skip to content