Wynajem świetlic

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość oferuje odpłatny wynajem świetlic wiejskich powierzonych Ośrodkowi przez Gminę Zamość do administrowania.

Są to świetlice w następujących sołectwach:

  • Białobrzegi,
  • Bortatycze,
  • Sitaniec,
  • Skokówka,
  • Żdanówekwynajem zawieszony do 2026 roku z powodu warunków realizacji projektu UE na modernizację obiektu.

Cennik znajduje się w regulaminie (do pobrania). Najem należy poprzedzić złożeniem wniosku (wzór do pobrania) i zawarciem umowy (szablon do pobrania), a po najmie sporządzany jest protokół zdawczo–odbiorczy (szablon do pobrania).

Najem nie dotyczy wyposażenia należącego do miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, w tym naczyń kuchennych, sztućców, itp. Najem nie dotyczy również wybranych pomieszczeń zamkniętych (o ile takie są w danej świetlicy). Więcej szczegółów w regulaminie.

Pobierz wymagane dokumenty

Skip to content