Wynajem świetlic

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość oferuje odpłatny wynajem świetlic wiejskich powierzonych Ośrodkowi przez Gminę Zamość do administrowania.

Są to świetlice w następujących sołectwach:

  • Białobrzegi,
  • Bortatycze,
  • Sitaniec,
  • Skokówka,
  • Żdanówek.

Cennik znajduje się w regulaminie (do pobrania). Najem należy poprzedzić złożeniem wniosku (wzór do pobrania), zawarciem umowy (szablon do pobrania) oraz sporządzeniem protokołu zdawczo–odbiorczego (szablon do pobrania).

Najem nie dotyczy wyposażenia należącego do miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, w tym naczyń kuchennych i sztućców, a także wybranych pobocznych pomieszczeń zamkniętych. Więcej szczegółów w regulaminie.

Pobierz wymagane dokumenty

Skip to content