Wynajem świetlic i sali w GOK-u

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość oferuje odpłatny wynajem wybranych świetlic wiejskich powierzonych Ośrodkowi przez Gminę Zamość do administrowania. Są to świetlice w następujących sołectwach:

  • Białobrzegi,
  • Bortatycze,
  • Sitaniec,
  • Skokówka,
  • Zawada,
  • Żdanówekwynajem zawieszony do 2026 roku z powodu warunków realizacji projektu UE na modernizację obiektu,
  • wydzielone pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość w Wysokiem.

Cennik wynajmu świetlicy w danym Sołectwie i pomieszczeń wydzielonych Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość w Wysokiem ustala się wg poniższej tabeli:

Kryteria wyceny

Cena brutto
za dobę
Cena brutto za
1 godzinę
Dla mieszkańca Gminy Zamość, tj. najemcy, będącego osobą fizyczną:
1) za świetlicę w sołectwie, w którym najemca ma meldunek,
2) za świetlicę w innym sołectwie, gdy w tym samym terminie zajęta jest przez innego najemcę świetlica w sołectwie najemcy,
3) za świetlicę w innym sołectwie, gdy w tym samym terminie niedostępna jest z powodu remontu, zebrania lub innych formalnych zgromadzeń podmiotów powiązanych ze świetlicą, jak UGZ, GOKGZ, Sołtys, Rada Sołecka, KGW, OSP, zespoły śpiewacze,
4) za świetlicę w innym sołectwie, gdy sołectwo najemcy nie ma świetlicy.
553,50 zł brak opcji najmu
Dla mieszkańca Gminy Zamość, tj. najemcy, będącego osobą fizyczną, który chce wynająć świetlicę w innym sołectwie niż mieszka, pomimo że świetlica w jego sołectwie jest wolna w danym terminie. 830,25 zł brak opcji najmu
Dla osoby spoza Gminy Zamość, tj. najemcy, będącego osobą fizyczną, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. opłaca podatek w Gminie Zamość lub posiada tytuły honorowe Gminy, itp.) 1383,75 zł brak opcji najmu
Dla podmiotów zewnętrznych, nie będących osobą fizyczną, na organizację w wybranej świetlicy szkoleń, kursów, warsztatów             i innych przedsięwzięć, nie dłuższych niż 5 godzin w czasookresie 8:00-22:00. 276,75 zł brak opcji najmu
Wydzielone pomieszczenia GOKGZ w Wysokiem 154 (22-400) 922,50 zł 50 zł
Na potrzeby realizacji niekomercyjnych inicjatywy społecznych mieszkańców Gminy Zamość 0 zł 0 zł

Cennik jest składową regulaminu (do pobrania). Najem należy poprzedzić złożeniem wniosku (wzór do pobrania) i zawarciem umowy (szablon do pobrania), a po najmie sporządzany jest protokół zdawczo–odbiorczy (szablon do pobrania) celem opisania szkód i strat.

Najem nie dotyczy wyposażenia należącego do miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich (KGW), w tym naczyń kuchennych, sztućców, itp. Najem nie dotyczy również wybranych pomieszczeń zamkniętych (o ile takie są w danej świetlicy), będących ewentualnie w gestii Sołtysa, OSP lub KGW. Więcej szczegółów w regulaminie.

Pobierz wymagane dokumenty

Skip to content