Wynajem świetlic

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość oferuje odpłatny wynajem wybranych świetlic wiejskich powierzonych Ośrodkowi przez Gminę Zamość do administrowania. Są to świetlice w następujących sołectwach:

  • Białobrzegi,
  • Bortatycze,
  • Sitaniec,
  • Skokówka,
  • Zawada,
  • Żdanówekwynajem zawieszony do 2026 roku z powodu warunków realizacji projektu UE na modernizację obiektu.

Cennik wynajmu świetlicy na dobę lub na 1 godzinę ustala się wg poniższej tabeli:

Kryteria wyceny / za 1 dobę lub za 1 godzinę Cena brutto za dobę Cena brutto za 1 godz.
Dla mieszkańca Gminy Zamość (osoba fizyczna):

1) za świetlicę w sołectwie, w którym mieszkaniec ma meldunek,

2) za świetlicę w innym sołectwie, gdy w tym samym terminie zajęta jest przez innego najemcę świetlica w sołectwie mieszkańca,

3) za świetlicę w innym sołectwie, gdy świetlica w sołectwie najemcy jest niedostępna z powodu remontu, zebrania sołeckiego lub KGW, lub OSP, lub innych formalnych zgromadzeń (np. warsztaty, wydarzenia kulturalne, itp.),

4) za świetlicę w innym sołectwie, gdy sołectwo mieszkańca nie ma świetlicy

369 zł brak opcji najmu
Dla mieszkańca Gminy Zamość (osoba fizyczna), który chce wynająć świetlicę w innym sołectwie niż mieszka, pomimo że jego sołectwo ma wolną świetlicę w danym terminie 553,50 zł brak opcji najmu
Dla osoby spoza Gminy Zamość (osoba fizyczna) – w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. opłaca podatek w Gminie Zamość, inne) 922,50 zł brak opcji najmu
Dla podmiotów zewnętrznych, nie będących osobą fizyczną, na organizację szkoleń, kursów, warsztatów i innych przedsięwzięć, nie dłuższych niż 5 godzin 184,50 zł 37 zł
Na potrzeby realizacji niekomercyjnych inicjatyw społecznych mieszkańców Gminy Zamość 0 zł 0 zł

Cennik jest składową regulaminu (do pobrania). Najem należy poprzedzić złożeniem wniosku (wzór do pobrania) i zawarciem umowy (szablon do pobrania), a po najmie sporządzany jest protokół zdawczo–odbiorczy (szablon do pobrania).

Najem nie dotyczy wyposażenia należącego do miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich (KGW), w tym naczyń kuchennych, sztućców, itp. Najem nie dotyczy również wybranych pomieszczeń zamkniętych (o ile takie są w danej świetlicy), będących ewentualnie w gestii Sołtysa, OSP lub KGW. Więcej szczegółów w regulaminie.

Pobierz wymagane dokumenty

Skip to content