X Ogólnopolski Przegląd Zespołów i Grup Kolędniczych z akcentem Gminy Zamość

X Ogólnopolski Przegląd Zespołów i Grup Kolędniczych z akcentem Gminy Zamość

Na scenie Domu Kultury LSM w Lublinie w dniach 10-12 stycznia 2020 r. odbył się X Ogólnopolski Przegląd Zespołów i Grup Kolędniczych. W ciągu dwóch dni jury obejrzało i wysłuchało 40 prezentacji. Gminę Zamość reprezentował zespół śpiewaczo-obrzędowy „Wesołe Gosposie” z Kolonii Sitaniec. Poziom artystyczny występujących był bardzo wysoki, toteż już sam w nim udział zespół „Wesołe Gosposie” odebrał jako wyróżnienie. Organizatorami przeglądu było Stowarzyszenie „Nasz Piast” i Fundacja Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, a Patronat Honorowy objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na podstawie relacji Haliny Bosiak („Wesołe Gosposie”)

Skip to content