Akcja „Sołtys 2021”

Akcja „Sołtys 2021”

Z okazji Dnia Sołtysa Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość w imieniu gminnego Samorządu przekaże Sołtysom z 35 Sołectw Gminy Zamość zestawy upominków. Każdy zestaw zawiera ponad 25 przedmiotów, głównie są to materiały promocyjne, m.in. 2 najnowsze foto-albumy o tematyce związanej z naszą Gminą, inne publikacje, w tym przewodniki i mapy, a także pakiety gminnych materiałów promocyjnych typu notatniki, pendrive’y i drobniejsze gadżety, jak praktyczne breloki i odblaski, ale również flagi. Mamy nadzieję, że upominki nie tylko umilą pracę Sołtysom, ale też okażą się przydatne w pełnieniu codziennych obowiązków.

Zestawy są uzupełnieniem życzeń od Samorządu Gminy Zamość dla wszystkich Sołtysów Sołectw z terenu naszej Gminy. Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość zaprasza 35 Sołtysów do swojego biura administracji w budynku Urzędu Gminy w Zamościu, pokój 26, po wspomniane zestawy. Można je odbierać w dowolne dni robocze, w godzinach pracy Urzędu. W sytuacjach szczególnych upominki mogą być dostarczone w każdy inny dogodny i umówiony sposób.

GOK: JK

Skip to content