Bogu przez Maryję

Bogu przez Maryję

W niedzielę 20 czerwca br. od godzin popołudniowych w Lipsku odbywał się Festiwal Pieśni Religijnej dla Kół Gospodyń Wiejskich i Zespołów Ludowych. Organizatorem całości wydarzenia było Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła II w Zamościu oraz parafia pw. Św Jana Chrzciciela w Lipsku k. Zamościa, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie o Starostwa Powiatowego w Zamościu oraz organizacyjnym mieszkańców parafii i Gminy Zamość. Spotkanie zaproszonych zespołów rozpoczęło się wspólną mszą świętą, po której uczestnicy przenieśli się na teren przy Parafialnym Ośrodku Kultury w Lipsku. Na początek wydarzenia, nastąpiło podsumowanie Roztoczańskiej Listy Przebojów Ludowych emitowanej na antenie Katolickiego Radia Zamość, a następnie wszyscy z uwagą wsłuchiwali się w słowa pieśni religijnych. Na scenie wystąpiły tez zespoły z gminy Zamość: zespół „Echo Lipska” z Lipska, któremu akompaniował Tadeusz Flor oraz „Roztoczanki” z Wólki Wieprzeckiej i zespół „Kalinka” ze Skaraszowskiego Klubu Seniora, którym przygrywał Daniel Narolski. Całość wydarzenia poprowadził ksiądz Krzysztof Hawro.

GOK KC

Skip to content