Czerwcowe spacery historyczne po Zamościu

Czerwcowe spacery historyczne po Zamościu

Z zaproszenia Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość, do udziału w nieodpłatnych tematycznych spacerach z przewodnikiem po Starym Mieście w Zamościu, skorzystali mieszkańcy Zawady, Skokówki, Szopinka i uczniowie Szkoły Podstawowej w Pniówku.

Oferta skierowana była w szczególności do sołectw Gminy Zamość, organizacji pozarządowych i placówek oświatowych, działających na terenie gminy. Do wyboru pozostawały dwa tematy wędrówek. Pierwszy z nich to „Dawni Mieszkańcy Zamościa”, poświęcony przedstawicielom wielu nacji, które niegdyś zamieszkiwały miasto, ich kulturze, zawodom, codziennemu życiu. Zaś drugi to „Rotunda Zamojska – Pomnik Męczeństwa Zamojszczyzny” – przypominał o okupacyjnych dziejach Rotundy w czasie II wojny światowej i ofiarach niemieckiego okupanta, które tu zginęły, oraz żołnierzach poległych w walce o wolność ojczyzny.

Cztery, zróżnicowane wiekowo grupy zwiedzały Zamość przez 2 godziny w wybranych przez siebie terminach tj.: 8, 11 i 13 czerwca br. Można było zdecydować się na którąś z proponowanych czerwcowych niedziel lub uzgodnić dogodny termin.

Dziękujemy za udział dotychczasowym uczestnikom, a wszystkich zapraszamy do udziału w kolejnych spacerach organizowanych przez GOK.

GOK: Magda Misztal

Skip to content